Školství

V této kategorii naleznete vzdělávací programy akreditované MŠMT v systému DVPP.

Podkategorie

Akreditace MŠMT

On - line seminář je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování webináře budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 11. 03. 2021 (08:00)
Konec semináře 11. 03. 2021 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 24. 02. 2021
Uzávěrka přihlášek 10. 03. 2021 (12:00)
Cena semináře 1.520 Kč
Zvýhodněná cena 1.470 Kč (do 03. 03. 2021 10:22)
Akreditace MŠMT

Webinář je určen pro předškolní pedagogy a bude probíhat prostřednictvím softwearu ZOOM.

Vzdělávací cíl:
Cílem on-line semináře je rozvinout diagnostické dovednosti učitelů MŠ, zejména pro sledování rozvoje kompetencí s využitím ověřeného diagnostického nástroje PREDICT. Současně by měl podpořit rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí.
Vce informací o obsahu - viz podrobnosti o semináři.

Lektorka: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (zkušená lekttorka zejména pro oblast předškolního vzdělávání, spoluautorka odborných publikací)
Začátek semináře 16. 03. 2021 (08:00)
Konec semináře 16. 03. 2021 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 01. 03. 2021
Uzávěrka přihlášek 15. 03. 2021
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč
Akreditace MŠMT

Vzdělávací on -line seminář je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování webináře budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 17. 03. 2021 (08:00)
Konec semináře 17. 03. 2021 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 24. 02. 2021
Uzávěrka přihlášek 10. 03. 2021 (12:00)
Cena semináře 1.520 Kč
Zvýhodněná cena 1.470 Kč (do 03. 03. 2021 10:22)
Akreditace Č.j. MSMT - 15476/2018-1-540 ze dne 9 .8. 2018

Cílem semináře je teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD – LMD  a příčiny vzniku.

Tato vzdělávací akce získává vysoké hodnocení účastníků. Lektor podává problematiku velice srozumitelnou, zábavnou formou se spoustou příkladů z praxe. Látka je
neuvěřitelně zajímavá, semináře by se měl zúčastnit nejen každý pedagog, který pracuje s dětmi předškolního (případně mladšího školního věku), ale i rodič.

Seminář je určen pro pedagogy MŠ, ale je vhodný i pro pedagogy z nižších tříd 1. st. ZŠ, ŠD, DDM.

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Vysíláme prostřednictvím softwaru ZOOM. Tipy a rady, jak se připojit a používat ZOOM Vám zašleme. Je to jednoduché, ale potřebujete dobré a stabilní připojení na internet a solidní PC nejlépe s mikrofonem a kamerou (kamera není nutná).
Začátek semináře 26. 04. 2021 (14:00)
Konec semináře 12. 05. 2021 (17:30)
Datum záčatku přihlášení 24. 02. 2021
Uzávěrka přihlášek 23. 04. 2021 (15:00)
Cena semináře 1.520 Kč
Zvýhodněná cena 1.470 Kč (do 03. 03. 2021 10:47)