Školství

V této kategorii naleznete vzdělávací programy akreditované MŠMT v systému DVPP.

Brno 0 seminářů

České Budějovice 0 seminářů

Hradec Králové 0 seminářů

Olomouc 11 seminářů

Ostrava 0 seminářů

Pardubice 0 seminářů

Plzeň 0 seminářů

Praha 0 seminářů

Ústí nad Labem 0 seminářů

Zlín 0 seminářů

.
Stručná anotace:
Seminář bude zaměřen na problematiku plánování vzdělávací práce v mateřské škole na úrovni třídy. Účastníkům přiblíží, jak cíleně plánovat tematicky zaměřenou vzdělávací nabídku v souladu s požadavky na individualizaci předškolního vzdělávání, formulovanou v RVP PV. Budou seznámeni s východisky přípravy tematického celku a pravidly pro jeho realizaci, které jim umožní dosáhnout očekávaných výsledků vzdělávání. Zaměříme se na provázanost cílů a témat na úrovni RVP, ŠVP a TVP až po jejich naplňování v jednotlivých vzdělávacích aktivitách. Prostřednictvím praktických činností si účastníci vyzkouší možné způsoby plánování.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, výchovní a pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení zapsaných v „Rejstříku škol a školských zařízení“ (soukromé mateřské školy, dětské skupiny, firemní mateřské školy).

Lektorka: Mgr. Bc. Lucie Štěpánková

Více informací najdete v "Podrobnosti o semináři"
Začátek semináře 10. 10. 2024 (08:30)
Konec semináře 10. 10. 2024 (15:45)
Uzávěrka přihlášek 09. 10. 2024 (18:00)
Cena semináře 1.799CZK
Zvýhodněná cena 1.749CZK (do 28. 06. 2024 23:59)
Poplatek za pozdní přihlášení 50CZK (od 07. 10. 2024 06:00)