Ostrava

Akreditace MŠMT č. j. 15476/2018-1-540 ze dne 9. 8. 2018

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)
Začátek semináře 04. 02. 2020 (09:00)
Konec semináře 04. 02. 2020 (15:00)
Datum záčatku přihlášení 18. 11. 2019 (12:30)
Uzávěrka přihlášek 03. 02. 2020 (14:00)
Cena pro jednotlivce 1.450 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 28. 01. 2020 00:00)
Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 21. 04. 2020 (09:30)
Konec semináře 21. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 14. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 17. 04. 2020 11:14)