Ostrava

Akreditace MŠMT č. j. 15476/2018-1-540 ze dne 9. 8. 2018

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)
Začátek semináře 05. 02. 2021 (09:00)
Konec semináře 05. 02. 2021 (15:00)
Datum záčatku přihlášení 27. 11. 2020 (17:00)
Uzávěrka přihlášek 25. 01. 2021 (23:55)
Cena pro jednotlivce 1.450 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 26. 01. 2021 00:00)

AKREDITACE MŚMT

Legislativní rámec řízení škol a školských zařízení se postupně mění, a to zejména v závislosti na novelách školského zákona a zákoníku práce a prováděcích předpisů k těmto zákonům přijatých v průběhu roku 2020. Proto přicházíme se seminářem, který je kombinací výkladu pracovněprávních a platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi. Zároveň se Vám pan lektor pokusí zodpovědět i otázky, vyplývající ze současné „covidové“ situace (z hlediska platné legislativy).

LEKTOR: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Začátek semináře 13. 05. 2021 (09:30)
Konec semináře 13. 05. 2021 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 30. 11. 2020
Uzávěrka přihlášek 04. 05. 2021
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 08. 05. 2021 10:26)