Ostrava

Akreditace MŠMT

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 11. 09. 2018 (09:30)
Konec semináře 11. 09. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 05. 09. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 49
Při komunikaci může dojít k neporozumění, nepříjemným situacím, konfliktům. Často se můžeme setkat i s manipulací. Výjimkou není ani prostředí školy a kominikace s rodiči, která může být někdy velmi problematická, 

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky  se základy asertivity a jejího využití při komunikaci s rodiči.

Lektor: Bc. Renata Eremiášová
Začátek semináře 05. 11. 2018 (09:00)
Konec semináře 19. 11. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 22. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
1.499 Kč 20