Ostrava

ZRUŠENO

Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 21. 04. 2020 (09:30)
Konec semináře 21. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 14. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 17. 04. 2020 11:14)