Základní informace o agentuře vzdělávání dospělých

kantorkaNa základě usnesení vlády ze dne 13. 10. 2020 se termíny seminářů, které se měly konat ve dnech 14.10.2020 - 3.11.2020 ruší. Více informací jsme přihlášeným zájemcům zaslali e-mailem a budeme je i nadále informovat.
Noví zájemci se mohou i nadále hlásit, náhradní termíny Vám sdělíme na těchto webových stránkách a v newsletterech. Děkujeme všem našim klientům za jejich dosavadní přízeň a podporu. Věřím, že se brzy setkáme na něklterém z našich seminářů!! 

Mgr. Šárka Nešporová

O  agentuře: 

Agentura vzdělávání dospělých AVDO již 16. rokem připravuje semináře pro pracovníky škol a školských zařízení, veřejnou správu i jednotlivce.

Naše vzdělávací akce mají akreditaci MŠMT a probíhají na mnoha místech naší republiky.

Nabízíme semináře z oblasti legislativy, řízení školy a školského zařízení, manažerských dovedností, komunikačních dovedností, pedagogiky, psychologie, hudební výchovy, výtvarné výchovy a dalších.  Zprostředkováváme rovněž výuku anglického jazyka včetně doučování, přípravy k maturitní zkoušce, konverzace apod. pro jednotlivce, skupiny, či firmy.  Výuku Vám ušijeme na míru.

Našich seminářů a zejména výtvarných dílen se může zúčastnit kdokoliv, kdo má o danou oblast zájem, chce si rozšířit svoje znalosti a dovednosti a má chuť na sobě stále pracovat.

Některé z našich vzdělávacích programů si můžete objednat přímo pro Vaši organizaci nebo skupinu zájemců. Čas, místo konání (např. Vaše organizace), obsah a cenu stanovíme po dohodě s Vámi.

Spolupracujeme se zkušenými lektory, kteří jsou nejen špičkovými odborníky ve své oblasti, ale také pedagogy, kteří dovedou svoje zkušenosti srozumitelně a poutavě předávat dál.

Naším cílem je i nadále zlepšovat kvalitu našich služeb a nabízet Vám aktuální a zajímavé vzdělávací programy! Těšíme se na spolupráci s Vámi!