Webináře

Webinář je v akreditačním řízení

Stručná anotace:
Seminář bude zaměřen na problematiku plánování vzdělávací práce v mateřské škole na úrovni třídy. Účastníkům přiblíží, jak cíleně plánovat tematicky zaměřenou vzdělávací nabídku v souladu s požadavky na individualizaci předškolního vzdělávání, formulovanou v RVP PV. Budou seznámeni s východisky přípravy tematického celku a pravidly pro jeho realizaci, které jim umožní dosáhnout očekávaných výsledků vzdělávání. Zaměříme se na provázanost cílů a témat na úrovni RVP, ŠVP a TVP až po jejich naplňování v jednotlivých vzdělávacích aktivitách. Prostřednictvím praktických činností si účastníci vyzkouší možné způsoby plánování.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, výchovní a pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení zapsaných v „Rejstříku škol a školských zařízení“ (soukromé mateřské školy, dětské skupiny, firemní mateřské školy).

Lektorka: Mgr. Bc. Lucie Štěpánková

Více informací najdete v "Podrobnosti o semináři"
Začátek semináře 15. 09. 2022 (08:30)
Konec semináře 15. 09. 2022 (16:15)
Datum záčatku přihlášení 13. 06. 2022 (17:30)
Uzávěrka přihlášek 14. 09. 2022 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.590 Kč

Zasláno k akreditační komisi na MŠMT

Webinář je vhodný i pro absolventky webináře Řízení MŠ.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, výchovní a pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení zapsaných v „Rejstříku škol a školských zařízení“ (soukromé mateřské školy, dětské skupiny, firemní mateřské školy).

Vzdělávací cíl :
Cílem semináře je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi k nastavení procesů řízení školy v souvislosti s požadavky ČŠI na kvalitu školy. Účastníci budou vědět, jak se připravit na inspekční činnost ČŠI v dlouhodobé perspektivě ale i to na co je vhodně se zaměřit před začátkem inspekční činnosti. Českou školní inspekci by měli přijímat jako partnera, který škole může pomoci identifikovat případná slabá místa a rezervy a podpoří tím zkvalitňování její činnosti.

Stručný popis akce: 
Seminář je zaměřený na propojení vnitřní evaluace školy s vnějším hodnocením, realizovaným Českou školní inspekcí (ČŠI). Účastníci budou seznámeni s postavením a úlohou ČŠI v systému vzdělávání a její činností ve vztahu k mateřským školám a s konkrétními postupy průběhu inspekční činnosti ve škole. Budou přiblížena sdílená kritéria a nástroje ČŠI pro hodnocení škol tak, aby účastníci znali aktuální požadavky na činnost školy a dokázali efektivně vést školu směrem ke kvalitě, definované Českou školní inspekcí.

Více informací najdete v "Podrobnosti o semináři"

Lektorka: Mgr.  Bc. Lucie Štěpánková

Začátek semináře 13. 10. 2022 (08:30)
Konec semináře 13. 10. 2022 (16:15)
Datum záčatku přihlášení 13. 06. 2022 (17:00)
Uzávěrka přihlášek 12. 10. 2022 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.650 Kč
Poplatek za pozdní přihlášení 50 Kč (od 11. 10. 2022 06:00)

Zasláno k akreditační komisi na MŠMT

Webinář je vhodný i pro absolventky webináře Řízení MŠ.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, výchovní a pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení zapsaných v „Rejstříku škol a školských zařízení“ (soukromé mateřské školy, dětské skupiny, firemní mateřské školy).

Vzdělávací cíl :
Cílem semináře je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi k nastavení procesů řízení školy v souvislosti s požadavky ČŠI na kvalitu školy. Účastníci budou vědět, jak se připravit na inspekční činnost ČŠI v dlouhodobé perspektivě ale i to na co je vhodně se zaměřit před začátkem inspekční činnosti. Českou školní inspekci by měli přijímat jako partnera, který škole může pomoci identifikovat případná slabá místa a rezervy a podpoří tím zkvalitňování její činnosti.

Stručný popis akce: 
Seminář je zaměřený na propojení vnitřní evaluace školy s vnějším hodnocením, realizovaným Českou školní inspekcí (ČŠI). Účastníci budou seznámeni s postavením a úlohou ČŠI v systému vzdělávání a její činností ve vztahu k mateřským školám a s konkrétními postupy průběhu inspekční činnosti ve škole. Budou přiblížena sdílená kritéria a nástroje ČŠI pro hodnocení škol tak, aby účastníci znali aktuální požadavky na činnost školy a dokázali efektivně vést školu směrem ke kvalitě, definované Českou školní inspekcí.

Více informací najdete v "Podrobnosti o semináři"

Lektorka: Mgr.  Bc. Lucie Štěpánková

Začátek semináře 20. 10. 2022 (08:30)
Konec semináře 20. 10. 2022 (16:15)
Datum záčatku přihlášení 13. 06. 2022 (17:00)
Uzávěrka přihlášek 19. 10. 2022 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.650 Kč
Poplatek za pozdní přihlášení 50 Kč (od 17. 10. 2022 06:00)
Akreditace - komise na MŠMT - 06/2022

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a MŠ a dětských skupin

Vzdělávací cíl:
Účastníci semináře se naučí rozlišovat komunikaci, která snižuje a zvyšuje sebevědomí dětí. Seznámí se s principy respektujícího přístupu a dokážou použít empatickou reakci, sebevyjádření a některé efektivní komunikační dovednosti – popis, sdělení, očekávání, možnost volby.

Lektorka: Mgr. Jana Koutníková (lektorka, psycholožka, psychoterapeutka, mediátorka, metodička odborných materiálů pro práci s dětským traumatem, mentorka a supervizorka pro MPSV) 

Více informací najdete v "Podrobnosti o semináři".
Začátek semináře 08. 11. 2022 (08:00)
Konec semináře 08. 11. 2022 (12:00)
Datum záčatku přihlášení 14. 06. 2022
Uzávěrka přihlášek 07. 11. 2022 (18:00)
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Poplatek za pozdní přihlášení 50 Kč (od 04. 11. 2022 14:47)