Webináře

Akreditace MŠMT

On - line seminář je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování webináře budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 22. 09. 2021 (08:30)
Konec semináře 22. 09. 2021 (16:15)
Datum záčatku přihlášení 22. 06. 2021
Uzávěrka přihlášek 15. 09. 2021 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Seminář (on line)

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj sebereflektivních dovedností učitelek MŠ a dokladování svých profesních dovedností v portfoliu. Účastníci kurzu obdrží nástroj pro hodnocení práce učitele mateřské školy.

Obsah:

  1. Jaké kompetence potřebuje učitel mateřské školy pro svoji práci (1 h)
  2. Sebereflexe učitele mateřské školy jako základ jeho profesního růstu (1 h 20 min.)
  3. Profesní a dokladové portfolio (1 h 20 min)
  4. Rámec profesních kvalit učitele MŠ – hodnotící nástroj (1h 20 min.)
  5. Práce s výukovými videi (2 h)
  6. Diskuze (1 h)
Lektorka: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Začátek semináře 30. 09. 2021 (08:00)
Konec semináře 30. 09. 2021 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 22. 06. 2021
Uzávěrka přihlášek 28. 10. 2021
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč