Webináře

Akreditace MŠMT

On - line seminář je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování webináře budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 16. 06. 2021 (08:30)
Konec semináře 16. 06. 2021 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 24. 05. 2021
Uzávěrka přihlášek 15. 06. 2021 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.