Webináře

Akreditace MŠMT

On - line seminář je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování webináře budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 22. 09. 2021 (08:30)
Konec semináře 22. 09. 2021 (16:15)
Datum záčatku přihlášení 22. 06. 2021
Uzávěrka přihlášek 15. 09. 2021 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč

Seminář (on line)

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj sebereflektivních dovedností učitelek MŠ a dokladování svých profesních dovedností v portfoliu. Účastníci kurzu obdrží nástroj pro hodnocení práce učitele mateřské školy.

Obsah:

  1. Jaké kompetence potřebuje učitel mateřské školy pro svoji práci (1 h)
  2. Sebereflexe učitele mateřské školy jako základ jeho profesního růstu (1 h 20 min.)
  3. Profesní a dokladové portfolio (1 h 20 min)
  4. Rámec profesních kvalit učitele MŠ – hodnotící nástroj (1h 20 min.)
  5. Práce s výukovými videi (2 h)
  6. Diskuze (1 h)
Lektorka: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Začátek semináře 30. 09. 2021 (08:00)
Konec semináře 30. 09. 2021 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 22. 06. 2021
Uzávěrka přihlášek 28. 10. 2021
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč