Olomouc

Akreditace MŠMT
Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

  1. Anotace semináře:
Změny v povinnostech škol jako orgánů veřejné moci při práci s datovou schránkou s důrazem na možnosti autorizované konverze dokumentů

Více informací najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 12. 09. 2019 (09:30)
Konec semináře 12. 09. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 03. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 05. 09. 2019
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 25. 11. 2019 15:29)
Pro koho je seminář určen: jsou vítáni všichni milovníci pohádek a ti, kteří se zajímají o různé vlivy na naši duši, psychiku..

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Klasické pohádky jsou nesmírně důležité pro vývoj dětské psychiky, ale působí i na nás dospělé. Zatímco s dětmi pohádky nerozebíráme, my dospělí se nad jejich skrytými významy a poselstvími můžeme zamyslet. Je to velmi poučné a zajímavé. Pohádky nám také mohou pomoci pochopit některé etapy našeho života, něco nám připomenout...

Seminář není akreditovaný.
Začátek semináře 17. 09. 2019 (17:00)
Konec semináře 17. 09. 2019 (19:30)
Datum záčatku přihlášení 12. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 13. 09. 2019
Cena pro jednotlivce 350 Kč
Akreditace MŠMT

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová
Začátek semináře 07. 10. 2019 (09:00)
Konec semináře 07. 10. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 03. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 03. 10. 2019 00:00)
Akreditace MŠMT

Lektorka: Lucie Čapková

Cílová skupina:
učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé ŠZ, vedoucí zájmových kroužků, , učitelé gymnízií, SŠ a SOU


Krásný relaxační seminář muzikoterapie - tvořivé hraní a zpívání s etnickými hudebními nástroji.
Seminář má za cíl Vám přinést příjemné prožitky, relaxaci, uvolnění, které každý pedagog potřebuje. 
Navíc získáte i nějaké tipy, jak využít některé techniky při práci s dětmi.

Více informací viz Podrobnosti o semináři
Začátek semináře 08. 10. 2019 (09:30)
Konec semináře 08. 10. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 04. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 900 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 04. 10. 2019 09:36)
Agentura AVDO ve spolupráci s Malou technickou univerzitou pořádá seminář:

Polytechnická výchova - Malá technická univerzita seminář lze použít financí z tzv. šablon - oblast - polytechnická výchova.

Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. a 2.

Interaktivní seminář vycházející z programu Malá technická univerzita. 
Co můžete očekávat:
Stavíme město a hrajeme si na kartografa a zakreslujeme město do mapy.
V roli architekta čteme technické výkresy a podle nich stavíme půdorysy domu.
Kdo nám zavádí do domu vodovod, kanalizaci a elektřinu? Staneme se instalatéry a elektrikáři a zjistíme, jak to v domě funguje.
Když už víme, jak to v domě funguje, měli bychom rozumět i propojení vodojemu s domem a čističkou odpadních vod.
A mnoho dalšího ....
Součástí vzdělávacího projektu je také ukázková hodina práce s dětmi v MŠ, kde se seminář koná a 2 hodiny práce s dětmi ve Vaší MŠ (2 třídy v jeden den)!!!
Více v podrobnějším popisu vzdělávacího programu.

Lektor: Bc. Šárka Landkammerová

UPOZORNĚNÍ: Agentura AVDO přijímá přihlášky a zajišťuje propagaci a konání akce, faktury a certifikáty vystavuje MTU. Zasláním přihlášky na tento seminář zároveň souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat MTU, což je nezbytné pro získání osvědčení.
Začátek semináře 23. 10. 2019 (12:00)
Konec semináře 23. 10. 2019 (16:30)
Datum záčatku přihlášení 27. 05. 2019
Uzávěrka přihlášek 21. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 3.500 Kč
Akreditace MŠMT

8 hodinový vzdělávací program - lze hradit ze šablon

Cílová skupina: učitelé MŠ

Zvolili jste si v šablonách projektové dny? A rádi byste se inspirovali?
V rámci semináře společně připravíme, vytvoříme a zrealizujeme 5 projektových polytechnických dnů.
Tematické zaměření vychází z programu Malá technická univerzita.

4 hodiny interaktivní workshop (společný)

4 hodiny projektový den s dětmi ve vaší škole (individuální)

Lektor: vyškolený lektor Malé technické univerzity

UPOZORNĚNÍ: 
Agentura AVDO přijímá přihlášky a zajišťuje propagaci akce. Organizaci semináře (včetně pozvánek), faktury a certifikáty vystavuje MTU. Zasláním přihlášky na tento seminář zároveň souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat MTU, což je nezbytné pro získání osvědčení.

Začátek semináře 14. 11. 2019 (13:00)
Konec semináře 14. 11. 2019 (16:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 22. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 4.500 Kč
Akreditace MŠMT

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Seminář, stejně jako stejnojmenná publikace, jejíž už 5. vydání vychází na podzim r. 2019, Vás provede spletitou džunglí právních norem, se kterými se musí potýkat všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. 
Seminář se zaměří na nejdůležitější a nejožehavější témata. 

Více informací: viz Podrobnosti o semináři

Polkud již bude k dispozici nové vydání publikace, budete mít možnost si ji na semináři zakoupit.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,  odborní pracovníci krajských a obecních úřadů, pracovníci ČŠI apod.
Začátek semináře 10. 12. 2019 (09:30)
Konec semináře 10. 12. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 27. 05. 2019
Uzávěrka přihlášek 09. 12. 2019
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 05. 12. 2019 01:00)