Olomouc

TERMÍN PŘESUNUT Z 5. 5. 2020 

Akreditace MŠMT

Vzdělávací akce, na jejímž obsahu se můžete sami podílet zasláním návrhů témat, která Vás zajímají, dotazů, na které chcete odpověď apod.

Seminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta
Začátek semináře 17. 09. 2020 (09:30)
Konec semináře 17. 09. 2020 (14:30)
Uzávěrka přihlášek 16. 09. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 13. 09. 2021 09:52)
Akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 17211/2019-1-607 ze dne 12. 9. 2019

Hudební seminář s tématikou zimy a vánočního období - nové náměty!
Seminář je interaktivní, vše si vyzkoušíte. Budete tančit, zpívat, hrát. Ze semináře odejdete s náměty na vánoční besídky či hodiny HV včetně metodického návodu.

Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, ZUŠ, vychovatelé ŠD,  DDM, vedoucí kroužků a zájmových klubů.

Lektorka: PhDr. Lenka Pospíšilová (lektorka HV s mezinárodní působností, zkušená pedagožka a sbormistryně)
Začátek semináře 22. 10. 2020 (09:00)
Konec semináře 22. 10. 2020 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 12. 06. 2020
Uzávěrka přihlášek 21. 10. 2020
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Akreditace MŠMT

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, vysokoškolská pedagožka, bývalá ředitelka MŠ, autorka mnoha odborných publikací pro MŠ)
Začátek semináře 22. 10. 2020 (09:30)
Konec semináře 22. 10. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 20. 05. 2020
Uzávěrka přihlášek 21. 10. 2020
Cena pro jednotlivce 1.299 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 19. 10. 2020 00:00)