Olomouc

Akreditace MŠMT

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 30. 08. 2018 (09:30)
Konec semináře 30. 08. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 20. 08. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 48
Cílem semináře je seznámení účastníků se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři. Hlavním tématem semináře není GDPR. 

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová
Začátek semináře 20. 09. 2018 (09:30)
Konec semináře 20. 09. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 20. 06. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 52

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Při komunikaci může dojít k neporozumění, nepříjemným situacím, konfliktům. Často se můžeme setkat i s manipulací. Výjimkou není ani prostředí školy a kominikace s rodiči, která může být někdy velmi problematická, 
Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky se základy asertivity a jejího využití při jednání s rodiči. 
Začátek semináře 25. 09. 2018 (09:00)
Konec semináře 09. 10. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 07. 09. 2018
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
1.499 Kč 16
Další veselý a praktický seminář s lektorkou, která své zkušenosti předává nejen v ČR, ale v různých zemích světa, může být pro Vás inspirací a studnicí nápadů pro Vaše hudební výchovy, besídky, představení. 
Hudebně – dramatická dílna, ve které se seznámíme s orffovskými i netradičními hudebními nástroji jako je cajon nebo kalimba a vydáme se do světa hledat vhodnou princeznu pro prince z Barevného království.
Společně pak vytvoříme hudební pohádkový příběh, který nás zavede do světa hudby plného písniček, muzikantských rozmarů, ve kterém však nechybí král, princezny ani hradní stráže.
Začátek semináře 10. 10. 2018 (09:00)
Konec semináře 10. 10. 2018 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 03. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 850 Kč
850 Kč 29
Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burtdíková
Začátek semináře 13. 11. 2018 (09:00)
Konec semináře 13. 11. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 09. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.099 Kč
1.099 Kč 29
Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s problematikou odměňování ve školství a s platnými předpisy, které se k této problematice vztahují.

Lektor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta
Začátek semináře 20. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 20. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 09. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 53
„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“
Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová
Začátek semináře 28. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 28. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 01. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 999 Kč
999 Kč 20