Olomouc

Akreditace MŠMT

On - line seminář je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování webináře budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 16. 06. 2021 (08:30)
Konec semináře 16. 06. 2021 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 24. 05. 2021
Uzávěrka přihlášek 15. 06. 2021 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

AKREDITACE MŚMT

Legislativní rámec řízení škol a školských zařízení se postupně mění, a to zejména v závislosti na novelách školského zákona a zákoníku práce a prováděcích předpisů k těmto zákonům přijatých v průběhu roku 2020 a 2021. Proto přicházíme se seminářem, který je kombinací výkladu pracovněprávních a platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi. Zároveň se Vám pan lektor pokusí zodpovědět i otázky, vyplývající ze současné „covidové“ situace (z hlediska platné legislativy).

LEKTOR: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Začátek semináře 12. 10. 2021 (09:30)
Konec semináře 12. 10. 2021 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 15. 06. 2021 (16:00)
Uzávěrka přihlášek 04. 10. 2021
Cena semináře 1.690 Kč
Zvýhodněná cena 1.540 Kč (do 30. 06. 2021 10:25)