Olomouc

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ a Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZŠ!!

Jednodenní seminář zaměřený na hudbu, pohyb, na pozitivní účinky hudby a její působení na člověka (probouzení radosti, tvořivosti, spontánnosti, uklidňující účinky..).
Seminář je praktický.

Lektorka: Lucie Čapková
Začátek semináře 03. 03. 2020 (09:00)
Konec semináře 03. 03. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2019 (11:00)
Uzávěrka přihlášek 20. 02. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 27. 02. 2020 10:40)

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Akreditace MŠMT

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 24. 03. 2020 (09:30)
Konec semináře 24. 03. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 23. 03. 2020
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 19. 03. 2020 00:00)
Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 08. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 08. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 13. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 01. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 03. 04. 2020 10:33)
Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 09. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 09. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 02. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 02. 04. 2020 11:14)
Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 15. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 15. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 21. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek 13. 04. 2020 (07:30)
Cena pro jednotlivce 1.299 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 09. 04. 2020 00:00)
Akreditace Č.j. MSMT - 15476/2018-1-540 ze dne 9 .8. 2018

Cílem semináře je teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD – LMD  a příčiny vzniku.

Tato vzdělávací aklce získává vysoké hodnocení účastníků. Lektor podává problematiku velice srozumitelnou, zábavnou formou se spoustou příkladů z praxe. Látka je
neuvěřitelně zajímavá, semináře by se měl zúčastnit nejen každý pedagog, který pracuje s dětmi předškolního (případně mladšího školního věku), ale i rodič.

Seminář je určen pro: pedagogy MŠ, ale je vhodný i pro pedagogy z nižších tříd 1. st. ZŠ, ŠD, DDM.

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek


Začátek semináře 27. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 27. 04. 2020 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 24. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 22. 04. 2020 00:00)
Akreditace MŠMTSeminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta
Začátek semináře 05. 05. 2020 (09:30)
Konec semináře 05. 05. 2020 (14:30)
Uzávěrka přihlášek 21. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 30. 04. 2021 09:52)