Olomouc

Akreditace MŠMT: Č. j. MSMT-15476/2018-1-540 ze dne 9. 8. 2018

Praktický seminář zaměřený na hru se slovem a instrumentační činnosti, propojení říkadel, písní a pohybu s nástrojovou hrou.
Vítání jara a léta v písni, tanci a pohybových hrách.
Lidové obřady.

Seminář je určen pro učitele MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, učitele HV z víceletých gymnázií, padagogické pracovníky DD a DDM, ZUŠ a vedoucí kroužků a školních klubů. 

Lektorka: PaedDr. Lenka Pospíšilová (zkušená pedagožka, sbormistryně a lektorka s mezinárodní působností)
Začátek semináře 16. 05. 2019 (09:00)
Konec semináře 16. 05. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 08. 05. 2019
Cena pro jednotlivce 850 Kč
„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“
Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 20. 05. 2019 (09:00)
Konec semináře 20. 05. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 10. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 13. 05. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Akreditace MŠMT č. j. MSMT - 14452/2017-1-660

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Obsah semináře, příklady témat:

 Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících – nejčastěji diskutované pasáže, odpovědi na otázky z této oblasti, případně novinky a změny.
 Změny v prováděcích předpisech ke školskému zákonu, výklad některých vybraných částí vyhlášek.
 Pracovně právní předpisy, jejich aplikace v praxi škol, případné změny.
 Odpovědnost školy za škody způsobené žákům, odpovědnost žáků za škody způsobené ve škole.
 Autorskoprávní ochrana v podmínkách vzdělávání.
 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho aplikace ve školství.
 Diskuse a řešení aktuálních problémů při řízení školy a školského zařízení na základě došlých dotazů
Začátek semináře 05. 06. 2019 (09:30)
Konec semináře 05. 06. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 29. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 04. 06. 2019
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč