Olomouc

ZRUŠENO

Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 08. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 08. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 13. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 01. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 03. 04. 2020 10:33)

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

ZRUŠENO - PŘESUNUTO NA PODZIM 2020

Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 09. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 09. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 02. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 02. 04. 2020 11:14)

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 15. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 15. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 21. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek 13. 04. 2020 (07:30)
Cena pro jednotlivce 1.299 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 09. 04. 2020 00:00)
Akreditace Č.j. MSMT - 15476/2018-1-540 ze dne 9 .8. 2018

Cílem semináře je teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD – LMD  a příčiny vzniku.

Tato vzdělávací aklce získává vysoké hodnocení účastníků. Lektor podává problematiku velice srozumitelnou, zábavnou formou se spoustou příkladů z praxe. Látka je
neuvěřitelně zajímavá, semináře by se měl zúčastnit nejen každý pedagog, který pracuje s dětmi předškolního (případně mladšího školního věku), ale i rodič.

Seminář je určen pro: pedagogy MŠ, ale je vhodný i pro pedagogy z nižších tříd 1. st. ZŠ, ŠD, DDM.

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek


Začátek semináře 27. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 27. 04. 2020 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 24. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 22. 04. 2020 00:00)
Akreditace MŠMTSeminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta
Začátek semináře 05. 05. 2020 (09:30)
Konec semináře 05. 05. 2020 (14:30)
Uzávěrka přihlášek 21. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 30. 04. 2021 09:52)