Olomouc

Šetihodinový akreditovaný seminář zaměřený na práci s papírem a na seznámení s moderními pomůckami a materiálem, pomocí kterých se dají vyrobit krásné věci z papíru.
Vytváření přání, velikonočních ozdob, visaček, záložek apod.
Témata: Velikonoce, Valentýn, Den matek.
Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí získat  inspiraci, pro práci s dětmi,  probudit svoji kreativitu a něco pěkného si vytvořit. 

 Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 05. 02. 2019 (13:00)
Konec semináře 05. 02. 2019 (17:30)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 28. 01. 2019
Cena semináře 649 Kč
Zvýhodněná cena 599 Kč (do 10. 01. 2019)
649 Kč 12
Akreditace MŠMT

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)
Začátek semináře 07. 02. 2019 (09:00)
Konec semináře 07. 02. 2019 (15:00)
Datum záčatku přihlášení 21. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 28. 01. 2019 (23:55)
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 41
Kurz nemá akreditaci MŠMT, ale pokud absolvujete dva takové kurzy běhěm roku, můžete certifikát získat, protože potom splníte požadovaný počet hodin.

Společně si vytvoříme 2 - 3 přáníčka. Budete ptacovat s řezačkou, Big shotem, vybarvovat pastelkami, razítkovat, pracovat s inkousty.....

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 05. 03. 2019 (16:30)
Konec semináře 05. 03. 2019 (18:45)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 01. 03. 2019
Cena pro jednotlivce 350 Kč
350 Kč
Akreditace MŠMT

Seminář je určen pro předškolní pedagogy.

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je rozvinout diagnostické dovednosti učitelů MŠ, zejména pro sledování rozvoje kompetencí s využitím ověřeného diagnostického nástroje PREDICT. Současně by měl podpořit rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí.
Vce informací o obsahu - viz podrobnosti o semináři

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (zkušená lekttorka zejména pro oblast předškolního vzdělávání, spoluautorka odborných publikací)
Začátek semináře 28. 03. 2019 (09:00)
Konec semináře 28. 03. 2019 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 20. 03. 2019
Cena semináře 1.099 Kč
Zvýhodněná cena 999 Kč (do 10. 01. 2019)
1.099 Kč 29
Akreditace MŠMT: Č. j. MSMT-15476/2018-1-540 ze dne 9. 8. 2018

Praktický seminář zaměřený na hru se slovem a instrumentační činnosti, propojení říkadel, písní a pohybu s nástrojovou hrou.
Vítání jara a léta v písni, tanci a pohybových hrách.
Lidové obřady.

Seminář je určen pro učitele MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, učitele HV z víceletých gymnázií, padagogické pracovníky DD a DDM, ZUŠ a vedoucí kroužků a školních klubů. 

Lektorka: PaedDr. Lenka Pospíšilová (zkušená pedagožka, sbormistryně a lektorka s mezinárodní působností)
Začátek semináře 16. 05. 2019 (09:00)
Konec semináře 16. 05. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 08. 05. 2019
Cena pro jednotlivce 850 Kč
850 Kč
„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“
Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 20. 05. 2019 (09:00)
Konec semináře 20. 05. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 10. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 13. 05. 2019
Cena semináře 999 Kč
Zvýhodněná cena 899 Kč (do 10. 01. 2019)
999 Kč 20
Akreditace MŠMT č. j. MSMT - 14452/2017-1-660

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Obsah semináře, příklady témat:

 Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících – nejčastěji diskutované pasáže, odpovědi na otázky z této oblasti, případně novinky a změny.
 Změny v prováděcích předpisech ke školskému zákonu, výklad některých vybraných částí vyhlášek.
 Pracovně právní předpisy, jejich aplikace v praxi škol, případné změny.
 Odpovědnost školy za škody způsobené žákům, odpovědnost žáků za škody způsobené ve škole.
 Autorskoprávní ochrana v podmínkách vzdělávání.
 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho aplikace ve školství.
 Diskuse a řešení aktuálních problémů při řízení školy a školského zařízení na základě došlých dotazů
Začátek semináře 05. 06. 2019 (09:30)
Konec semináře 05. 06. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 29. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 04. 06. 2019
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 21. 12. 2018)
1.350 Kč 60