Olomouc

POZOR - TERMÍN 22. 10. 2020 BYL ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN JE V JEDNÁNÍ A PŘIHLÁŠENÝM ZÁJEMCŮM HO VČAS SDĚLÍME. TYTO INFORMACE BUDOU UVEDENY I NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 17211/2019-1-607 ze dne 12. 9. 2019

Hudební seminář s tématikou zimy a vánočního období - nové náměty!
Seminář je interaktivní, vše si vyzkoušíte. Budete tančit, zpívat, hrát. Ze semináře odejdete s náměty na vánoční besídky či hodiny HV včetně metodického návodu.

Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, ZUŠ, vychovatelé ŠD,  DDM, vedoucí kroužků a zájmových klubů.

Lektorka: PhDr. Lenka Pospíšilová (lektorka HV s mezinárodní působností, zkušená pedagožka a sbormistryně)
Začátek semináře 22. 10. 2020 (09:00)
Konec semináře 22. 10. 2020 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 12. 06. 2020
Uzávěrka přihlášek 27. 11. 2020
Cena pro jednotlivce 999 Kč