Olomouc

Hudebně – dramatická  dílna, ve které se seznámíme s neposednými  písničkami Lenky Pospíšilové, které jsou doprovázené nejrůznějšími aktivitami pohybovými, nástrojovými, dramatickými, ale také  výtvarnými. 
Semináře Lenky Pospíšilové jsou skvělými návody na činnosti s dětmi, jsou inspirací pro besídky a různá vystoupení a dodají Vám odvahu (pokud ji nemáte) brát hudební činnosti jako výbornou zábavu plnou radosti.

Seminář je inspirován zpěvníkem, ve kterém je I CD s bohatě instrumentovanými písničkami, které je možné při výuce použít. Zpěvník bude možné na semináři zakoupit.

Lektorka: PaedDr. Lenka Pospíšilová (pedagožka, sbormistryně, lektorka s mezinárodní působností - Německo, Rusko, Maďarsko, USA, Austrálie...).
Začátek semináře 08. 04. 2021 (09:00)
Konec semináře 08. 04. 2021 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 01. 12. 2020
Uzávěrka přihlášek 31. 03. 2021
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 02. 04. 2021 00:00)
ZRUŠENO - NABÍZÍME WEBINÁŘ

 
Akreditace Č.j. MSMT - 15476/2018-1-540 ze dne 9 .8. 2018

Cílem semináře je teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD – LMD  a příčiny vzniku.

Tato vzdělávací akce získává vysoké hodnocení účastníků. Lektor podává problematiku velice srozumitelnou, zábavnou formou se spoustou příkladů z praxe. Látka je
neuvěřitelně zajímavá, semináře by se měl zúčastnit nejen každý pedagog, který pracuje s dětmi předškolního (případně mladšího školního věku), ale i rodič.

Seminář je určen pro pedagogy MŠ, ale je vhodný i pro pedagogy z nižších tříd 1. st. ZŠ, ŠD, DDM.

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek


Začátek semináře 26. 04. 2021 (09:00)
Konec semináře 26. 04. 2021 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 03. 12. 2020
Uzávěrka přihlášek 20. 04. 2021
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 21. 04. 2021 00:00)
Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.
Již před dvěma stovkami let platila pro chování ve společnosti tato definice: "Etiketa je soubor jistých zvyků a obyčejů ve vnějším styku společenském...
V současném pojetí se jedná o komplex pravidel a zvyklostí upravující společenské chování a chování v pracovním styku.
O tom, jaká pravidla platí ve školním prostředí, Vás bude na semináři informovat paní lektorka, PaedDr. Lenka Burdíková
Více informací: viz podrobnosti o semináři
Začátek semináře 05. 05. 2021 (09:30)
Konec semináře 05. 05. 2021 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 03. 12. 2020
Uzávěrka přihlášek 30. 04. 2021
Cena pro jednotlivce 1.199 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 30. 04. 2021 19:27)