České Budějovice

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU

AKREDITACE MŚMT

Legislativní rámec řízení škol a školských zařízení se postupně mění, a to zejména v závislosti na novelách školského zákona a zákoníku práce a prováděcích předpisů k těmto zákonům přijatých v průběhu roku 2020. Proto přicházíme se seminářem, který je kombinací výkladu pracovněprávních a platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi. Zároveň se Vám pan lektor pokusí zodpovědět i otázky, vyplývající ze současné „covidové“ situace (z hlediska platné legislativy).

LEKTOR: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Začátek semináře 09. 03. 2021 (09:00)
Konec semináře 09. 03. 2021 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 30. 11. 2020
Uzávěrka přihlášek 01. 03. 2021
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 02. 03. 2021 10:26)

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Akreditace MŠMT

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 21. 04. 2021 (09:00)
Konec semináře 21. 04. 2021 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 03. 12. 2020
Uzávěrka přihlášek 20. 04. 2021
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 05. 03. 2021 15:54)