Ústí nad Labem

Akreditace MŠMT

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Seminář, stejně jako stejnojmenná publikace, jejíž už 5. vydání vychází na podzim r. 2019, Vás provede spletitou džunglí právních norem, se kterými se musí potýkat všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. 
Seminář se zaměří na nejdůležitější a nejožehavější témata. 

Více informací: viz Podrobnosti o semináři

Polkud již bude k dispozici nové vydání publikace, budete mít možnost si ji na semináři zakoupit.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,  odborní pracovníci krajských a obecních úřadů, pracovníci ČŠI apod.
Začátek semináře 22. 10. 2019 (09:00)
Konec semináře 22. 10. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 21. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 20. 09. 2019
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 17. 10. 2019 01:00)

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 23. 10. 2019 (09:00)
Konec semináře 23. 10. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 21. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 18. 10. 2019 00:00)