Ústí nad Labem

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 19. 10. 2018 (09:00)
Konec semináře 19. 10. 2018 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 10. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 47