Ústí nad Labem

AKREDITACE MŚMT

Legislativní rámec řízení škol a školských zařízení se postupně mění, a to zejména v závislosti na novelách školského zákona a zákoníku práce a prováděcích předpisů k těmto zákonům přijatých v průběhu roku 2020. Proto přicházíme se seminářem, který je kombinací výkladu pracovněprávních a platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi. Zároveň se Vám pan lektor pokusí zodpovědět i otázky, vyplývající ze současné „covidové“ situace (z hlediska platné legislativy).

LEKTOR: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Začátek semináře 15. 06. 2021 (09:00)
Konec semináře 15. 06. 2021 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 30. 11. 2020 (23:55)
Uzávěrka přihlášek 07. 06. 2021
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 08. 06. 2021 00:01)
Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.
Již před dvěma stovkami let platila pro chování ve společnosti tato definice: "Etiketa je soubor jistých zvyků a obyčejů ve vnějším styku společenském...
V současném pojetí se jedná o komplex pravidel a zvyklostí upravující společenské chování a chování v pracovním styku.
O tom, jaká pravidla platí ve školním prostředí, Vás bude na semináři informovat paní lektorka, PaedDr. Lenka Burdíková
Více informací: viz podrobnosti o semináři
Začátek semináře 16. 06. 2021 (09:00)
Konec semináře 16. 06. 2021 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 03. 12. 2020
Uzávěrka přihlášek 11. 06. 2021
Cena pro jednotlivce 1.199 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 11. 06. 2021 00:00)