Ústí nad Labem

Akreditace MŠMT

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 11. 03. 2020 (09:30)
Konec semináře 11. 03. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 26. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek 09. 03. 2020
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 09. 03. 2020 15:54)
Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 14. 05. 2020 (09:30)
Konec semináře 14. 05. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 08. 05. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 11. 05. 2020 11:14)