Zlín

TERMÍN PŘESUNUT NA PODZIM 2020

Akreditace MŠMTSeminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta
Začátek semináře 07. 04. 2020 (09:30)
Konec semináře 07. 04. 2020 (14:30)
Uzávěrka přihlášek 30. 03. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50.00% (od 30. 11. -0001 00:00)

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 30. 04. 2020 (09:30)
Konec semináře 30. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 23. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 27. 04. 2020 11:14)