Zlín

Akreditace MŠMT

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, vysokoškolská pedagožka, bývalá ředitelka MŠ, autorka mnoha odborných publikací pro MŠ)
Začátek semináře 29. 04. 2021 (09:30)
Konec semináře 29. 04. 2021 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 27. 11. 2020
Uzávěrka přihlášek 19. 04. 2021
Cena pro jednotlivce 1.349 Kč
Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.
Již před dvěma stovkami let platila pro chování ve společnosti tato definice: "Etiketa je soubor jistých zvyků a obyčejů ve vnějším styku společenském...
V současném pojetí se jedná o komplex pravidel a zvyklostí upravující společenské chování a chování v pracovním styku.
O tom, jaká pravidla platí ve školním prostředí, Vás bude na semináři informovat paní lektorka, PaedDr. Lenka Burdíková
Více informací: viz podrobnosti o semináři
Začátek semináře 09. 06. 2021 (09:30)
Konec semináře 09. 06. 2021 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 03. 12. 2020
Uzávěrka přihlášek 02. 06. 2021
Cena pro jednotlivce 1.199 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 04. 06. 2021 19:27)