Zlín


Akreditace MŠMT

Seminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy, která souvisí s řízením MŠ, ZŠ nebo speciální školy.
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

Lektor:
PhDr. et Mgr. Jiří Valenta
Začátek semináře 09. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 09. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 01. 11. 2018 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
1.290 Kč 56
Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burtdíková
Začátek semináře 14. 11. 2018 (09:00)
Konec semináře 14. 11. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 05. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.099 Kč
1.099 Kč 29