Zlín

Pro koho je seminář určen: jsou vítáni všichni milovníci pohádek a ti, kteří se zajímají o různé vlivy na naši duši, psychiku..

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Klasické pohádky jsou nesmírně důležité pro vývoj dětské psychiky, ale působí i na nás dospělé. Zatímco s dětmi pohádky nerozebíráme, my dospělí se nad jejich skrytými významy a poselstvími můžeme zamyslet. Je to velmi poučné a zajímavé. Pohádky nám také mohou pomoci pochopit některé etapy našeho života, něco nám připomenout...

Seminář není akreditovaný.
Začátek semináře 11. 11. 2019 (17:00)
Konec semináře 11. 11. 2019 (19:30)
Datum záčatku přihlášení 12. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 06. 11. 2019
Cena pro jednotlivce 350 Kč
Akreditace MŠMT

Lektorka: Lucie Čapková

Cílová skupina:
učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé ŠZ, vedoucí zájmových kroužků, , učitelé gymnízií, SŠ a SOU


Krásný relaxační seminář muzikoterapie - tvořivé hraní a zpívání s etnickými hudebními nástroji.
Seminář má za cíl Vám přinést příjemné prožitky, relaxaci, uvolnění, které každý pedagog potřebuje. 
Navíc získáte i nějaké tipy, jak využít některé techniky při práci s dětmi.

Více informací viz Podrobnosti o semináři
Začátek semináře 12. 11. 2019 (09:30)
Konec semináře 12. 11. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 08. 11. 2019
Cena pro jednotlivce 890 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 08. 11. 2019 09:36)