Zlín

Akreditace MŠMT

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Seminář, stejně jako stejnojmenná publikace, jejíž už 5. vydání vychází na podzim r. 2019, Vás provede spletitou džunglí právních norem, se kterými se musí potýkat všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. 
Seminář se zaměří na nejdůležitější a nejožehavější témata. 

Více informací: viz Podrobnosti o semináři

Polkud již bude k dispozici nové vydání publikace, budete mít možnost si ji na semináři zakoupit.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,  odborní pracovníci krajských a obecních úřadů, pracovníci ČŠI apod.
Začátek semináře 01. 10. 2019 (09:30)
Konec semináře 01. 10. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 30. 09. 2019
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 27. 09. 2019 01:00)

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 15. 10. 2019 (09:30)
Konec semináře 15. 10. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019 (08:00)
Uzávěrka přihlášek 10. 10. 2019 (23:00)
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 11. 10. 2019 00:00)
Pro koho je seminář určen: jsou vítáni všichni milovníci pohádek a ti, kteří se zajímají o různé vlivy na naši duši, psychiku..

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Klasické pohádky jsou nesmírně důležité pro vývoj dětské psychiky, ale působí i na nás dospělé. Zatímco s dětmi pohádky nerozebíráme, my dospělí se nad jejich skrytými významy a poselstvími můžeme zamyslet. Je to velmi poučné a zajímavé. Pohádky nám také mohou pomoci pochopit některé etapy našeho života, něco nám připomenout...

Seminář není akreditovaný.
Začátek semináře 11. 11. 2019 (17:00)
Konec semináře 11. 11. 2019 (19:30)
Datum záčatku přihlášení 12. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 06. 11. 2019
Cena pro jednotlivce 350 Kč
Akreditace MŠMT

Lektorka: Lucie Čapková

Cílová skupina:
učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé ŠZ, vedoucí zájmových kroužků, , učitelé gymnízií, SŠ a SOU


Krásný relaxační seminář muzikoterapie - tvořivé hraní a zpívání s etnickými hudebními nástroji.
Seminář má za cíl Vám přinést příjemné prožitky, relaxaci, uvolnění, které každý pedagog potřebuje. 
Navíc získáte i nějaké tipy, jak využít některé techniky při práci s dětmi.

Více informací viz Podrobnosti o semináři
Začátek semináře 12. 11. 2019 (09:30)
Konec semináře 12. 11. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 08. 11. 2019
Cena pro jednotlivce 890 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 08. 11. 2019 09:36)