Brno

Akreditace MŠMT

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová
Začátek semináře 03. 10. 2019 (09:30)
Konec semináře 03. 10. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 27. 09. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 28. 09. 2019 00:00)
Akreditace MŠMT

Lektorka: Lucie Čapková

Cílová skupina:
učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé ŠZ, vedoucí zájmových kroužků, , učitelé gymnízií, SŠ a SOU


Krásný relaxační seminář muzikoterapie - tvořivé hraní a zpívání s etnickými hudebními nástroji.
Seminář má za cíl Vám přinést příjemné prožitky, relaxaci, uvolnění, které každý pedagog potřebuje. 
Navíc získáte i nějaké tipy, jak využít některé techniky při práci s dětmi.

Více informací viz Podrobnosti o semináři
Začátek semináře 14. 10. 2019 (08:30)
Konec semináře 14. 10. 2019 (13:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 04. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 890 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 09. 10. 2019 09:36)
Akreditace MŠMT

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Seminář, stejně jako stejnojmenná publikace, jejíž už 5. vydání vychází na podzim r. 2019, Vás provede spletitou džunglí právních norem, se kterými se musí potýkat všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. 
Seminář se zaměří na nejdůležitější a nejožehavější témata. 

Více informací: viz Podrobnosti o semináři

Polkud již bude k dispozici nové vydání publikace, budete mít možnost si ji na semináři zakoupit.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,  odborní pracovníci krajských a obecních úřadů, pracovníci ČŠI apod.
Začátek semináře 05. 11. 2019 (09:30)
Konec semináře 05. 11. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 30. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 31. 10. 2019 01:00)
Agentura AVDO ve spolupráci s Malou technickou univerzitou pořádá seminář:

Úvod do polytechnického vzdělávání: Polytechnická výchova - Malá technická univerzita.
Na seminář lze použít financí z tzv. šablon - oblast - polytechnická výchova.


Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. a 2.

Interaktivní seminář vycházející z programu Malá technická univerzita. 
Co můžete očekávat:
Stavíme město a hrajeme si na kartografa a zakreslujeme město do mapy.
V roli architekta čteme technické výkresy a podle nich stavíme půdorysy domu.
Kdo nám zavádí do domu vodovod, kanalizaci a elektřinu? Staneme se instalatéry a elektrikáři a zjistíme, jak to v domě funguje.
Když už víme, jak to v domě funguje, měli bychom rozumět i propojení vodojemu s domem a čističkou odpadních vod.
A mnoho dalšího ....
Součástí vzdělávacího projektu je také ukázková hodina práce s dětmi v MŠ, kde se seminář koná a 2 hodiny práce s dětmi ve Vaší MŠ (2 třídy v jeden den)!!!
Více v podrobnějším popisu vzdělávacího programu.

Lektor: vyškolený lektor MTU

UPOZORNĚNÍ: 
Agentura AVDO přijímá přihlášky a zajišťuje propagaci akce. Organizaci semináře (včetně pozvánek), faktury a certifikáty vystavuje MTU. Zasláním přihlášky na tento seminář zároveň souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat MTU, což je nezbytné pro získání osvědčení.
Začátek semináře 11. 11. 2019 (09:00)
Konec semináře 11. 11. 2019 (13:00)
Datum záčatku přihlášení 05. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 07. 11. 2019
Cena pro jednotlivce 3.500 Kč
Akreditace MŠMT

8 hodinový vzdělávací program - lze hradit ze šablon

Cílová skupina: učitelé MŠ

Zvolili jste si v šablonách projektové dny? A rádi byste se inspirovali?
V rámci semináře společně připravíme, vytvoříme a zrealizujeme 5 projektových polytechnických dnů.
Tematické zaměření vychází z programu Malá technická univerzita.

4 hodiny interaktivní workshop (společný)

4 hodiny projektový den s dětmi ve vaší škole (individuální)

Lektor: vyškolený lektor Malé technické univerzity

UPOZORNĚNÍ: 
Agentura AVDO přijímá přihlášky a zajišťuje propagaci akce. Organizaci semináře (včetně pozvánek), faktury a certifikáty vystavuje MTU. Zasláním přihlášky na tento seminář zároveň souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat MTU, což je nezbytné pro získání osvědčení.

Začátek semináře 11. 01. 2020 (09:00)
Konec semináře 11. 01. 2020 (12:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 09. 01. 2020
Cena pro jednotlivce 4.500 Kč