Brno

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ a Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZŠ!!

Jednodenní seminář zaměřený na hudbu, pohyb, na pozitivní účinky hudby a její působení na člověka (probouzení radosti, tvořivosti, spontánnosti, uklidňující účinky..).
Seminář je praktický.

Lektorka: Lucie Čapková
Začátek semináře 17. 03. 2020 (09:30)
Konec semináře 17. 03. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019 (11:00)
Uzávěrka přihlášek 10. 03. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 13. 03. 2020 10:40)
Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 29. 04. 2020 (09:30)
Konec semináře 29. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 22. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 24. 04. 2020 11:14)