Brno

Akreditace MŠMT

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 21. 09. 2018 (09:30)
Konec semináře 21. 09. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 13. 09. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 50
Akreditace MŠMT

Při komunikaci může dojít k neporozumění, nepříjemným situacím, konfliktům. Často se můžeme setkat i s manipulací. Výjimkou není ani prostředí školy a kominikace s rodiči, která může být někdy velmi problematická, 

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky  se základy asertivity a jejího využití při komunikaci s rodiči.

Lektor: Bc. Renata Eremiášová 


Začátek semináře 11. 10. 2018 (09:00)
Konec semináře 25. 10. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 04. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
1.499 Kč 20
Akreditace MŠMT

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová
Začátek semináře 17. 10. 2018 (09:30)
Konec semináře 17. 10. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 08. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 999 Kč
999 Kč 20
Akreditace MŠMT

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burtdíková
Začátek semináře 11. 12. 2018 (09:00)
Konec semináře 11. 12. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 27. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.099 Kč
1.099 Kč 28