Brno

Akreditace  MŠMT

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)
Začátek semináře 31. 01. 2019 (09:30)
Konec semináře 31. 01. 2019 (15:30)
Datum záčatku přihlášení 21. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 21. 01. 2019 (23:55)
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 25
„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“
Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 26. 03. 2019 (09:30)
Konec semináře 26. 03. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018 (08:00)
Uzávěrka přihlášek 18. 03. 2019 (23:00)
Cena semináře 999 Kč
Zvýhodněná cena 899 Kč (do 10. 01. 2019)
999 Kč 20