Praha

Akreditace MŠMT č. j. MSMT - 14452/2017-1-660

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Obsah semináře, příklady témat:

 Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících – nejčastěji diskutované pasáže, odpovědi na otázky z této oblasti, případně novinky a změny.
 Změny v prováděcích předpisech ke školskému zákonu, výklad některých vybraných částí vyhlášek.
 Pracovně právní předpisy, jejich aplikace v praxi škol, případné změny.
 Odpovědnost školy za škody způsobené žákům, odpovědnost žáků za škody způsobené ve škole.
 Autorskoprávní ochrana v podmínkách vzdělávání.
 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho aplikace ve školství.
 Diskuse a řešení aktuálních problémů při řízení školy a školského zařízení na základě došlých dotazů
Začátek semináře 20. 03. 2019 (09:30)
Konec semináře 20. 03. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 29. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 19. 03. 2019
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“
Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová
Začátek semináře 08. 04. 2019 (09:30)
Konec semináře 08. 04. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 29. 03. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Akreditace MŠMT

Seminář je určen pro předškolní pedagogy.

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je rozvinout diagnostické dovednosti učitelů MŠ, zejména pro sledování rozvoje kompetencí s využitím ověřeného diagnostického nástroje PREDICT. Současně by měl podpořit rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí.
Vce informací o obsahu - viz podrobnosti o semináři

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (zkušená lekttorka zejména pro oblast předškolního vzdělávání, spoluautorka odborných publikací)
Začátek semináře 25. 04. 2019 (09:30)
Konec semináře 25. 04. 2019 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 17. 04. 2019
Cena pro jednotlivce 1.099 Kč