Praha

Akreditace Č.j.: MSMT - 15476/2018-1-540

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání uchazečů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)
Začátek semináře 28. 01. 2020 (09:30)
Konec semináře 28. 01. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 18. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek 27. 01. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 20. 01. 2020 00:00)

Akreditace Č.j.: MSMT - 15476/2018-1-540

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků ke vzdělávání včetně všech legislativních změn, které se tohoto tématu týkají.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová


Začátek semináře 29. 01. 2020 (09:30)
Konec semináře 29. 01. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 18. 11. 2019 (12:30)
Uzávěrka přihlášek 24. 01. 2020 (22:00)
Cena pro jednotlivce 1.499CZK
Pokuta za zpoždění 50CZK (od 21. 01. 2020 00:00)
Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851 ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem vzdělávacího programu je naučit se lépe komunikovat a kooperovat, být tvořivými a schopnými změny.
Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.
Začátek semináře 23. 04. 2020 (09:30)
Konec semináře 23. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 16. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 17. 04. 2020 11:14)
Akreditace MŠMT

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 13. 05. 2020 (09:30)
Konec semináře 13. 05. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 06. 05. 2020
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 07. 05. 2021 15:54)