Praha

Akreditace MŠMT

Seminář je určen pro předškolní pedagogy.

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je rozvinout diagnostické dovednosti učitelů MŠ, zejména pro sledování rozvoje kompetencí s využitím ověřeného diagnostického nástroje PREDICT. Současně by měl podpořit rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí.
Vce informací o obsahu - viz podrobnosti o semináři

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (zkušená lekttorka zejména pro oblast předškolního vzdělávání, spoluautorka odborných publikací)
Začátek semináře 24. 04. 2019 (09:30)
Konec semináře 24. 04. 2019 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 17. 04. 2019
Cena pro jednotlivce 1.099 Kč

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.