Praha

ZRUŠENO

Akreditace MŠMT

Při komunikaci může dojít k neporozumění, nepříjemným situacím, konfliktům. Často se můžeme setkat i s manipulací. Výjimkou není ani prostředí školy a kominikace s rodiči, která může být někdy velmi problematická, 
Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky se základy asertivity a jejího využití při jednání s rodiči.

Lektor: Bc. Renata Eremiášová
Začátek semináře 01. 11. 2018 (09:15)
Konec semináře 15. 11. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 19. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
1.499 Kč 17
Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s problematikou odměňování ve školství a s platnými předpisy, které se k této problematice vztahují.

Lektor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta
Začátek semináře 06. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 06. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 05. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 19