Praha

Akreditace MŠMT

Vzdělávací akce, na jejímž obsahu se můžete sami podílet zasláním návrhů témat, která Vás zajímají, dotazů, na které chcete odpověď apod.
Seminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta
Začátek semináře 25. 06. 2020 (09:30)
Konec semináře 25. 06. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 12. 05. 2020
Uzávěrka přihlášek 24. 06. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 22. 06. 2020 09:52)
Akreditace MŠMT

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 07. 10. 2020 (09:30)
Konec semináře 07. 10. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 18. 05. 2020
Uzávěrka přihlášek 06. 10. 2020
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 01. 10. 2020 15:54)