Praha

Akreditace MŠMT
 
Tento seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, vysokoškolská pedagožka, bývalá ředitelka MŠ, autorka mnoha odborných publikací pro MŠ)
Začátek semináře 25. 09. 2020 (09:30)
Konec semináře 25. 09. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2020
Uzávěrka přihlášek 22. 09. 2020
Cena pro jednotlivce 1.299 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 18. 09. 2020 00:00)
Akreditace MŠMT

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 07. 10. 2020 (09:30)
Konec semináře 07. 10. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 18. 05. 2020
Uzávěrka přihlášek 06. 10. 2020
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 01. 10. 2020 15:54)