Hradec Králové

POZOR - TERMÍN 22. 10. 2020 BYL ZRUŠEN Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 13. 10. 2020, NOVÝ TERMÍN JE V JEDNÁNÍ A PŘIHLÁŠENÝM ZÁJEMCŮM HO VČAS SDĚLÍME. TYTO INFORMACE BUDOU UVEDENY I NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Akreditace MŠMT

Vzdělávací akce, na jejímž obsahu se můžete sami podílet zasláním návrhů témat, která Vás zajímají, dotazů, na které chcete odpověď apod.
Seminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta
Začátek semináře 22. 10. 2020 (09:30)
Konec semináře 22. 10. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 20. 08. 2020
Uzávěrka přihlášek 21. 10. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 03. 10. 2020 09:52)
Akreditace MŠMT

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková
Začátek semináře 04. 11. 2020 (09:00)
Konec semináře 04. 11. 2020 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 20. 08. 2020
Uzávěrka přihlášek 03. 11. 2020
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 29. 10. 2020 15:54)