UL/4 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Termín 15. 10. je  zrušen, další termín je v jednání.

Obsah:
Cílem semináře je teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD – LMD – příčiny vzniku. Dále práce s modelem Pesoterapie – základní sociální potřeby dítěte – potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení výše uvedených potřeb u dětí se objevují agresivní projevy.
Seminář je rovněž zaměřen na praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.
Blok „ Práce s rodičem agresivního dítěte.“
 
 Lektor  PaedDr. Zdeněk Martínek je odborník v dané problematice, etoped, Pracovník PPP a vysoce hodnocený lektor. Je autorem odborných článků a publikace Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Vystupoval v rozhlase a v televizi.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 15. 10. 2015 (09:00)
Konec semináře 15. 10. 2015 (15:45)
Uzávěrka přihlášek 14. 10. 2015
Cena pro jednotlivce 1.200 Kč
Místo konání Ústí nad Labem, DDM Velká hradební 19,

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě