UL/1 Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení školy a školského zařízení

Cílem semináře je seznámit účastníky s podstatnými souvislostmi školské legislativy a pracovního práva a jejich organizačními, kurikulárními a finančními dopady na chod škol a školských zařízení.

Obsah semináře:
-změny v navazování nových pracovněprávních vztahů (pracovní smlouvy na místo dřívějšího jmenování vedoucích pracovníků, pracovní smlouvy na dobu určitou, vliv kvalifikovanosti na znění pracovní smlouvy, dohody o pracích mimo pracovní poměr );
- změny v předpokladech a požadavcích pro výkon činnosti pedagogických pracovníků;
- uplatnění pracovního řádu v podmínkách nových školských zákonů (nový pracovní řád vydaný MŠMT),vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi;
- práce přesčas a nadúvazková práce pedagogických pracovníků;
- rozvržení a evidence pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku zaměstnanců škol a školských zařízení;
- další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Pracovní materiály pro účastníky semináře:
• vzor plánu dalšího vzdělávání vydaného ředitelem školy, • stručný popis souvislostí studia při zaměstnání, vzor evidence pracovní doby, vzor dohody o změně pracovní smlouvy s vedoucím pracovníkem.

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 27. 02. 2018 (09:00)
Konec semináře 27. 02. 2018 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 06. 12. 2017
Uzávěrka přihlášek 26. 02. 2018
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč(od 20. 02. 2018)
Místo konání
Ústí nad Labem, DDM Velká hradební 19,
Velká hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem-město, Česká republika
Ústí nad Labem, DDM Velká hradební 19,
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.
1.290 Kč 58
Sdílet tento seminář: