PR/6 Hospitace ředitelky MŠ

Akreditace MŠMT

Tento seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Obsah:
1. Hospitace jako součást systému evaluace v mateřské škole.
2. Etapy hospitace.
3. Volba kritérií pro hospitaci, její plánování.
4. Rozhovor s učitelkou jako zásadní etapa hospitace.
5. Záznam hospitace.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, vysokoškolská pedagožka, bývalá ředitelka MŠ, autorka mnoha odborných publikací pro MŠ)

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 25. 09. 2020 (09:30)
Konec semináře 25. 09. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2020
Uzávěrka přihlášek 22. 09. 2020
Cena pro jednotlivce 1.299 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 18. 09. 2020 00:00)
Místo konání Praha, DDM, Slezská 21, Praha 2 - Vinohrady
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě