PR/9 Role pohádky v psychickém vývoji dítěte

ZRUŠENO

Akreditace MŠMT


„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Podrobně seznamuje s komplexním významem klasických pohádek pro vývoj dítěte a představuje jeho jednotlivé role:

Terapeutická role – pohádky odpovídají na úzkostná traumata, která mohou děti prožívat, přinášejí útěchu, naději, důvěru ve šťastný konec. Ukazují, že boj proti krutým životním nesnázím neodmyslitelně patří k lidské existenci.

Sebepoznávací role – pohádka předává dítěti intuitivní a podvědomé porozumění jeho vlastní povaze.

Role v pochopení světa – pohádka vnáší řád a strukturu do chaotického vnitřního obrazu světa a pomáhá porozumět zákonitostem, které jsou na racionální úrovni nesrozumitelné.

Na kurzu se mimo jiné účastníci dovědí, proč je v pořádku, jsou – li pohádky někdy kruté či děsivé.

Na příkladu rozboru vybrané známé pohádky jsou teoretické principy ilustrovány. Pohádky k výběru – Sněhurka, Červená Karkulka, Zlatovláska, Jeníček a Mařenka.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 11. 10. 2019 (09:00)
Konec semináře 11. 10. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 07. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 08. 10. 2019 00:00)
Místo konání Praha, nám. W. Churchilla 2, Praha - Žižkov
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě