PR/3 Vybrané problémy z aplikace správních předpisů ve školství

ZRUŠENO

Akreditace MŠMT č. j. MSMT - 14452/2017-1-660

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikací vybraných právních přepisů v praxi škol a školských zařízení.

Obsah semináře, příklady témat:

 Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících – nejčastěji diskutované pasáže, odpovědi na otázky z této oblasti, případně novinky a změny.
 Změny v prováděcích předpisech ke školskému zákonu, výklad některých vybraných částí vyhlášek.
 Pracovně právní předpisy, jejich aplikace v praxi škol, případné změny.
 Odpovědnost školy za škody způsobené žákům, odpovědnost žáků za škody způsobené ve škole.
 Autorskoprávní ochrana v podmínkách vzdělávání.
 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho aplikace ve školství.
 Diskuse a řešení aktuálních problémů při řízení školy a školského zařízení na základě došlých dotazů

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 20. 03. 2019 (09:30)
Konec semináře 20. 03. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 29. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 13. 03. 2019
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč(od 14. 03. 2019)
Místo konání Praha, Obchodní akademie, Jablonského 3, 170 00 Praha 7
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě