PR/1 Přijímací řízení do SŠ a VOŠ v r. 2019

Vzdělávací cíl: Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání uchazečů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Obsah semináře:

 • základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),
 • prováděcí předpisy týkající se přijímání uchazečů,
 • stanovení kritérií přijetí,
 • pilotní ověřování organizace přijímacího řízení jako příprava na povinné přijímací zkoušky,
 • podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
 • účastníci řízení a jejich zastoupení,
 • založení správního spisu a jeho vedení,
 • tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,
 • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
 • evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
 • oznamování rozhodnutí o přijetí do SŠ,
 • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
 • odvolací řízení, autoremedura,
 • ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
 • nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
 • aktuality k datu konání semináře.
V průběhu semináře bude paní lektorka odpovídat na vaše dotazy.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)

Uvedená cena semináře platí při přihlášení do 13. 1. 2019. Po tomto datu připočítáváme poplatek 50,- Kč za pozdní přihlášení.

Místo konání semináře se nachází u zastávky metra Praha - Holešovice (3 zastávky od hl. nádraží).

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 17. 01. 2019 (09:30)
Konec semináře 17. 01. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 15. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 17. 01. 2019
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 14. 01. 2019 00:00)
Místo konání Praha, Obchodní akademie, Jablonského 3, 170 00 Praha 7
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě