PR/1 Přijímací řízení do SŠ a VOŠ v r. 2019

Vzdělávací cíl: Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání uchazečů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Obsah semináře:

 • základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),
 • prováděcí předpisy týkající se přijímání uchazečů,
 • stanovení kritérií přijetí,
 • pilotní ověřování organizace přijímacího řízení jako příprava na povinné přijímací zkoušky,
 • podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
 • účastníci řízení a jejich zastoupení,
 • založení správního spisu a jeho vedení,
 • tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,
 • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
 • evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
 • oznamování rozhodnutí o přijetí do SŠ,
 • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
 • odvolací řízení, autoremedura,
 • ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
 • nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
 • aktuality k datu konání semináře.
V průběhu semináře bude paní lektorka odpovídat na vaše dotazy.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)

Uvedená cena semináře platí při přihlášení do 13. 1. 2019. Po tomto datu připočítáváme poplatek 50,- Kč za pozdní přihlášení.

Místo konání semináře se nachází u zastávky metra Praha - Holešovice (3 zastávky od hl. nádraží).

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 17. 01. 2019 (09:30)
Konec semináře 17. 01. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 15. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 17. 01. 2019
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč(od 14. 01. 2019)
Místo konání Praha, Obchodní akademie, Jablonského 3, 170 00 Praha 7
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě