OL/2 Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství - právní poradna pro vedoucí pracovníky škol, aktuální témata, novinky

Akreditace MŠMT

Obsah semináře, aktuální témata:
  • novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti;
  • podmínky přijímání dětí uprchlíků do školy + zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace;
  • kritéria přijetí do MŠ, ZŠ, ŠD v návaznosti na rovný přístup ke vzdělávání;
  • zákon o mimořádném ředitelském volnu;
  • práce z domova u pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, a další);
  • pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Další možná témata: 
Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících – nejčastěji diskutované pasáže, odpovědi na otázky z této oblasti, případně novinky a změny.
Změny v prováděcích předpisech ke školskému zákonu, výklad některých vybraných částí vyhlášek.
Pracovně právní předpisy, jejich aplikace v praxi škol, případné změny.
Odpovědnost školy za škody způsobené žákům, odpovědnost žáků za škody způsobené ve škole.
Autorskoprávní ochrana v podmínkách vzdělávání.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho aplikace ve školství.

Cílová skupina:  ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a všichni, kteří aspirují na vedoucí funkci
Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikací vybraných právních přepisů v praxi škol a školských zařízení a odpovědět na jejich dotazy týkající se problémů, které aktuálně řeší.
Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta
Cena: při přihlášení do 15. 4. 2022  -1 670,- Kč, 16. 4. - 15. 5. 1 750,- Kč, 16. 5. - 8. 6.   - 1800,- Kč

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 08. 06. 2022 (09:00)
Konec semináře 08. 06. 2022 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 30. 03. 2022 (12:30)
Uzávěrka přihlášek 25. 05. 2022
Cena pro jednotlivce 1.750 Kč
Poplatek za pozdní přihlášení 50 Kč (od 28. 05. 2022 00:01)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79

Umístění na mapě