OL/4 Kooperace a efektivní komunikace (šablony pro MŠ)

ZRUŠENO - PŘESUNUTO NA PODZIM 2020

Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851  ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Obsah semináře:

Jak komunikovat s dětmi, rodiči, kolegy a to i v náročných nebo emotivně vypjatých situacích.

Vyjednávací schopnosti:
(rozdíly mezi komunikací a vyjednáváním, formy vyjednávání, první dojem, zásady vyjednávání, využití neverbálních signálů, metody efektivního vyjednávání, zvládání námitek a konfliktů)

Rozvíjení kooperace se všemi zaangažovanými skupinami (kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků, rodiče, veřejnost, zřizovatel, kontrolní orgány, neziskové organizace, organizace pro DVPP).

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 09. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 09. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 02. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 02. 04. 2020 11:14)
Místo konání Olomouc, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Mariánská 4
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě