OL/5 Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ

Obsah:
1. Hodnotící zpráva jako východisko pro inovaci ŠVP
2. Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV
3. Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP
4. Propojenost s třídním vzdělávacím programem
5. Provázanost vlastního hodnocení s plánováním

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 15. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 15. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 21. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek 13. 04. 2020 (07:30)
Cena pro jednotlivce 1.299 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 09. 04. 2020 00:00)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79

Umístění na mapě