OL/5 Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ

NOVÝ TERMÍN (PŮVODNÍ TERMÍN 15. 4.)

Obsah:
1. Hodnotící zpráva jako východisko pro inovaci ŠVP
2. Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV
3. Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP
4. Propojenost s třídním vzdělávacím programem
5. Provázanost vlastního hodnocení s plánováním

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 24. 06. 2020 (09:00)
Konec semináře 24. 06. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 18. 05. 2020
Uzávěrka přihlášek 23. 06. 2020 (07:30)
Cena pro jednotlivce 1.299 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 20. 06. 2020 00:00)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě