OL/12 Nahlédněme do pohádky - rozbor pohádky

Cílová skupina: jsou vítáni všichni milovníci pohádek a ti, kteří se zajímají o různé vlivy na naši duši, psychiku..

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Klasické pohádky jsou nesmírně důležité pro vývoj dětské psychiky, ale působí i na nás dospělé. Zatímco s dětmi pohádky nerozebíráme, my dospělí se nad jejich skrytými významy a poselstvími můžeme zamyslet. Je to velmi poučné a zajímavé. Pohádky nám také mohou pomoci pochopit některé etapy našeho života, něco nám připomenout...

Toto setkání může být pokračováním semináře Role pohádky (vyberu jinou pohádku, náročnější), ale mohou se ho zúčastnit i ti, kteří na semináři Role pohádky nebyli.
Nebudeme se zabývat teorií a výkladem pojmů, ale zaměříme se přímo na pohádku.

Seminář není akreditovaný.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 03. 10. 2019 (17:00)
Konec semináře 03. 10. 2019 (19:30)
Datum záčatku přihlášení 18. 09. 2019
Uzávěrka přihlášek 01. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 350 Kč
Místo konání Olomouc, přesné místo Vám bude sděleno později
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.