OL/10 Datová schránka v praxi škol jako orgánů veřejné moci, aneb možnosti autorizované konverze dokumentů

Akreditace MŠMT

Lektor: RNDR. Ing. Eva Urbanová

Anotace semináře:
Změny v povinnostech škol jako orgánů veřejné moci při práci s datovou schránkou s důrazem na možnosti autorizované konverze dokumentů.

Obsah semináře:
 • škola jako orgán veřejné moci (OVM)
 • role lokálního administrátora
 • právní zakotvení problematiky datových schránek
 • zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
 • co je to datová schránka a k čemu slouží
 • kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby
 • nastavení funkcionalit přímo v datové schránce
 • zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
 • znepřístupnění/zrušení datové schránky
 • datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy
 • dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty
 • způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
 • konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
 • co je to autorizovaná konverze a k čemu slouží
 • autorizovaná konverze na žádost - jak, kde, kdo, za kolik
 • autorizovaná konverze z moci úřední - jak, kde, kdo
 • certifikáty - jaké, kde, za kolik
 • organizační opatření ve školách
 • praktická práce se zkušební datovou schránkou
 • aktuality k datu konání semináře

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 12. 09. 2019 (09:00)
Konec semináře 12. 09. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 03. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 11. 09. 2019 (22:00)
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 09. 09. 2019 15:29)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě