UL/2 Role pohádky v psychickém vývoji dítěte

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“
Bruno Bettelheim

Podrobně seznamuje s komplexním významem klasických pohádek pro vývoj dítěte a představuje jeho jednotlivé role:

Terapeutická role – pohádky odpovídají na úzkostná traumata, která mohou děti prožívat, přinášejí útěchu, naději, důvěru ve šťastný konec. Ukazují, že boj proti krutým životním nesnázím neodmyslitelně patří k lidské existenci.

Sebepoznávací role – pohádka předává dítěti intuitivní a podvědomé porozumění jeho vlastní povaze.

Role v pochopení světa – pohádka vnáší řád a strukturu do chaotického vnitřního obrazu světa a pomáhá porozumět zákonitostem, které jsou na racionální úrovni nesrozumitelné.

Na kurzu se mimo jiné účastníci dovědí, proč je v pořádku, jsou – li pohádky někdy kruté či děsivé.

Na příkladu rozboru vybrané známé pohádky jsou teoretické principy ilustrovány. Pohádky k výběru – Sněhurka, Červená Karkulka, Zlatovláska, Jeníček a Mařenka.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 24. 05. 2019 (09:00)
Konec semináře 24. 05. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 21. 05. 2019
Cena semináře 999 Kč
Zvýhodněná cena 899 Kč (do 10. 01. 2019)
Místo konání
Ústí nad Labem, DDM Velká hradební 19,
Velká hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem-město, Česká republika
Ústí nad Labem, DDM Velká hradební 19,
999 Kč 20

Umístění na mapě