B/3 Role pohádky v psychickém vývoji dítěte

Akreditace MŠMT

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Podrobně seznamuje s komplexním významem klasických pohádek pro vývoj dítěte a představuje jeho jednotlivé role:

Terapeutická role – pohádky odpovídají na úzkostná traumata, která mohou děti prožívat, přinášejí útěchu, naději, důvěru ve šťastný konec. Ukazují, že boj proti krutým životním nesnázím neodmyslitelně patří k lidské existenci.

Sebepoznávací role – pohádka předává dítěti intuitivní a podvědomé porozumění jeho vlastní povaze.

Role v pochopení světa – pohádka vnáší řád a strukturu do chaotického vnitřního obrazu světa a pomáhá porozumět zákonitostem, které jsou na racionální úrovni nesrozumitelné.

Na kurzu se mimo jiné účastníci dovědí, proč je v pořádku, jsou – li pohádky někdy kruté či děsivé.

Na příkladu rozboru vybrané známé pohádky jsou teoretické principy ilustrovány. Pohádky k výběru – Sněhurka, Červená Karkulka, Zlatovláska, Jeníček a Mařenka.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 17. 10. 2018 (09:30)
Konec semináře 17. 10. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 08. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč(od 15. 10. 2018)
Místo konání Brno, Střední škola polytechnická, Jílová 36 g
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě