Olomouc

Pro koho je seminář určen: jsou vítáni všichni milovníci pohádek a ti, kteří se zajímají o různé vlivy na naši duši, psychiku..

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Klasické pohádky jsou nesmírně důležité pro vývoj dětské psychiky, ale působí i na nás dospělé. Zatímco s dětmi pohádky nerozebíráme, my dospělí se nad jejich skrytými významy a poselstvími můžeme zamyslet. Je to velmi poučné a zajímavé. Pohádky nám také mohou pomoci pochopit některé etapy našeho života, něco nám připomenout...

Seminář není akreditovaný.
Začátek semináře 17. 09. 2019 (17:00)
Konec semináře 17. 09. 2019 (19:30)
Datum záčatku přihlášení 12. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 13. 09. 2019
Cena pro jednotlivce 350 Kč
Akreditace MŠMT

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová
Začátek semináře 03. 10. 2019 (09:30)
Konec semináře 03. 10. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 27. 09. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 28. 09. 2019 00:00)
Akreditace MŠMT

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová
Začátek semináře 07. 10. 2019 (09:00)
Konec semináře 07. 10. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 03. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 03. 10. 2019 00:00)
Akreditace MŠMT

Lektorka: Lucie Čapková

Cílová skupina:
učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé ŠZ, vedoucí zájmových kroužků, , učitelé gymnízií, SŠ a SOU


Krásný relaxační seminář muzikoterapie - tvořivé hraní a zpívání s etnickými hudebními nástroji.
Seminář má za cíl Vám přinést příjemné prožitky, relaxaci, uvolnění, které každý pedagog potřebuje. 
Navíc získáte i nějaké tipy, jak využít některé techniky při práci s dětmi.

Více informací viz Podrobnosti o semináři
Začátek semináře 08. 10. 2019 (09:30)
Konec semináře 08. 10. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 04. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 900 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 04. 10. 2019 09:36)