Olomouc

Akreditace Č.j. MSMT - 15476/2018-1-540 ze dne 9 .8. 2018

Cílem semináře je teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD – LMD  a příčiny vzniku.

Tato vzdělávací aklce získává vysoké hodnocení účastníků. Lektor podává problematiku velice srozumitelnou, zábavnou formou se spoustou příkladů z praxe. Látka je
neuvěřitelně zajímavá, semináře by se měl zúčastnit nejen každý pedagog, který pracuje s dětmi předškolního (případně mladšího školního věku), ale i rodič.

Seminář je určen pro: pedagogy MŠ, ale je vhodný i pro pedagogy z nižších tříd 1. st. ZŠ, ŠD, DDM.

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek


Začátek semináře 27. 04. 2020 (09:00)
Konec semináře 27. 04. 2020 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 12. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 24. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 22. 04. 2020 00:00)