Praha

Akreditace MŠMT

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání uchazečů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)

Místo konání semináře se nachází u zastávky metra Praha - Holešovice (3 zastávky od hl. nádraží).
Začátek semináře 17. 01. 2019 (09:30)
Konec semináře 17. 01. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 15. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 07. 01. 2019
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 49

Akreditace MŠMT

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků ke vzdělávání včetně všech legislativních změn, které se tohoto tématu týkají.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Místo konání semináře se nachází u zastávky metra Praha - Holešovice (3 zastávky od hl. nádraží). 

Začátek semináře 18. 01. 2019 (09:30)
Konec semináře 18. 01. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 15. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 09. 01. 2019 (22:00)
Cena pro jednotlivce 1.350CZK
1.350CZK 56
Akreditace MŠMT č. j. MSMT - 14452/2017-1-660

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Obsah semináře, příklady témat:

 Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících – nejčastěji diskutované pasáže, odpovědi na otázky z této oblasti, případně novinky a změny.
 Změny v prováděcích předpisech ke školskému zákonu, výklad některých vybraných částí vyhlášek.
 Pracovně právní předpisy, jejich aplikace v praxi škol, případné změny.
 Odpovědnost školy za škody způsobené žákům, odpovědnost žáků za škody způsobené ve škole.
 Autorskoprávní ochrana v podmínkách vzdělávání.
 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho aplikace ve školství.
 Diskuse a řešení aktuálních problémů při řízení školy a školského zařízení na základě došlých dotazů
Začátek semináře 20. 03. 2019 (09:30)
Konec semináře 20. 03. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 29. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 19. 03. 2019
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 17. 12. 2018)
1.350 Kč 58