Praha

Akreditace MŠMT

Cílem semináře je seznámení účastníků se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři. Hlavním tématem semináře není GDPR. 

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová
Začátek semináře 27. 09. 2018 (09:30)
Konec semináře 27. 09. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 20. 09. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 19
Akreditace MŠMT

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 18. 10. 2018 (09:30)
Konec semináře 18. 10. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 08. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 50
Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s problematikou odměňování ve školství a s platnými předpisy, které se k této problematice vztahují.

Lektor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta
Začátek semináře 06. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 06. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 26. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 32