Olomouc

Akreditace MŠMT

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání.
Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)
Začátek semináře 07. 02. 2019 (09:00)
Konec semináře 07. 02. 2019 (15:00)
Datum záčatku přihlášení 21. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 28. 01. 2019 (23:55)
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 41
Akreditace MŠMT č. j. MSMT - 14452/2017-1-660

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Obsah semináře, příklady témat:

 Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících – nejčastěji diskutované pasáže, odpovědi na otázky z této oblasti, případně novinky a změny.
 Změny v prováděcích předpisech ke školskému zákonu, výklad některých vybraných částí vyhlášek.
 Pracovně právní předpisy, jejich aplikace v praxi škol, případné změny.
 Odpovědnost školy za škody způsobené žákům, odpovědnost žáků za škody způsobené ve škole.
 Autorskoprávní ochrana v podmínkách vzdělávání.
 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho aplikace ve školství.
 Diskuse a řešení aktuálních problémů při řízení školy a školského zařízení na základě došlých dotazů
Začátek semináře 05. 06. 2019 (09:30)
Konec semináře 05. 06. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 29. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 04. 06. 2019
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 21. 12. 2018)
1.350 Kč 60