Olomouc

Akreditace MŠMT

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 30. 08. 2018 (09:30)
Konec semináře 30. 08. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 20. 08. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 48
Cílem semináře je seznámení účastníků se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři. Hlavním tématem semináře není GDPR. 

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová
Začátek semináře 20. 09. 2018 (09:30)
Konec semináře 20. 09. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 20. 06. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 52

Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s problematikou odměňování ve školství a s platnými předpisy, které se k této problematice vztahují.

Lektor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta
Začátek semináře 20. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 20. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 09. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
1.350 Kč 53