Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Popis publikace
Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních. Schvalovací postupy jsou probrány ve vazbě na jednotlivé paragrafy prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Publikace se nevyhýbá ani sporným nejednoznačným tématům, jako je například schvalování hotovostních příjmů a výdajů a fungování vnitřní kontroly v malých příspěvkových organizacích. Při přípravě publikace autor vycházel z dlouholeté praxe kontrolora a lektora. Cennou inspirací mu byly četné dotazy k problematice vnitřní kontroly od účastníků vzdělávacích seminářů.


Výběr z obsahu:

Legislativní rámec

Otázky a odpovědi k zákonu o finanční kontrole

Základní pojmy a povinnosti
Příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
Otázky a odpovědi k vyhlášce, kterou se provádí zákon o finanční kontrole

Schvalování veřejných příjmů před vznikem nároku
Schvalování veřejných příjmů po vzniku nároku
Schvalování veřejných výdajů před vznikem závazku
(limitovaný a individuální příslib)
Schvalování veřejných výdajů po vzniku závazku
Sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního
Elektronické schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů
Osoby provádějící průběžnou kontrolu
Věcná stránka průběžné kontroly
Prostředky ke zvýšení účinnosti průběžné kontroly
Osoby provádějící následnou kontrolu
Revizní postupy během následné kontroly
Další dotazy k vnitřní kontrole
Přehled častých nedostatků ve vnitřní kontrole

(chyby při schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů, realizace veřejných výdajů v rozporu s kritérii „3E“, chyby při sledování pohledávek a další)

Součástí publikace je vložené CD, které obsahuje doprovodné materiály k problematice včetně užitečných vzorů písemností souvisejících s vnitřní kontrolou, jako je například individuální příslib nebo záznam o provedení následné kontroly výdajové operace.

Aktualizace najdete na www.paris-karvina/publikace
Cena: 285,00 CZK
plus doprava
Množství:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support