Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují.


Příklady v oblastech řešené v rámci publikace:

Dlouhodobý majetek
klasifikace majetku, účtování souborů, odpisy a zúčtovávání transferového podílu …

Zásoby
způsoby účtování, vedlejší náklad s pořízením zásob, bezúplatná nabytí, inventurní rozdíly …

Pohledávky, závazky, časové rozlišení
zálohy a jejich zúčtování včetně otázek DPH, přeúčtování služeb, dohadné položky, pravidla časového rozlišení ….

Transfery
přijaté transfery s vypořádáním a bez vypořádání, problematika investičních transferů, transfery spolufinancované ze zdrojů EU ….

Fondy
tvorba a čerpání FKSP, operace související s rezervním fondem a fondem investic ….

Finanční a majetkoprávní vztahy ke zřizovateli
jednotlivé typy příspěvků, předfinancování projektů EU, svěření majetku příspěvkové organizaci, odnětí ze správy …

Opravy nesprávností minulých let
varianty účtování provedených oprav, rozdíly oprav nesprávností a upřesnění dohadných položek …

Cizí měny v účetnictví příspěvkových organizací
položky podléhající kursovým přepočtům, ukázky použití běžných a pevných kursů ČNB…

Elektronické přílohy a ukázka z publikace jsou níže ke stažení.
Informace o knize:
Autor: Ing. Zdeněk Nejezchleb
Nakladatelství: Paris
Počet stran: 256
Vazba: brožovaná
Termín vydání: 2/2022
Cena: 450,00 CZK
plus doprava
Množství:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support