Praha

Cílem semináře je seznámení účastníků se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři. Hlavním tématem semináře není GDPR. 

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová
Začátek semináře 27. 09. 2018 (09:30)
Konec semináře 27. 09. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 06. 09. 2018
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 31. 05. 2018)
1.350 Kč 29
Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burtdíková
Začátek semináře 16. 10. 2018 (09:00)
Konec semináře 16. 10. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 01. 10. 2018
Cena semináře 1.099 Kč
Zvýhodněná cena 1.049 Kč (do 31. 05. 2018)
1.099 Kč 30
Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 18. 10. 2018 (09:30)
Konec semináře 18. 10. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 04. 10. 2018
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 31. 05. 2018)
1.350 Kč 50
Při komunikaci může dojít k neporozumění, nepříjemným situacím, konfliktům. Často se můžeme setkat i s manipulací. Výjimkou není ani prostředí školy a kominikace s rodiči, která může být někdy velmi problematická, 
Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky se základy asertivity a jejího využití při jednání s rodiči.
Začátek semináře 01. 11. 2018 (09:15)
Konec semináře 15. 11. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 18. 10. 2018
Cena semináře 1.499 Kč
Zvýhodněná cena 1.449 Kč (do 31. 05. 2018)
1.499 Kč 20
Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s problematikou odměňování ve školství a s platnými předpisy, které se k této problematice vztahují.

Lektor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta
Začátek semináře 06. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 06. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 26. 10. 2018
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 31. 05. 2018)
1.350 Kč 37