Aktuality a zajímavosti

Máte ve třídě neposedné, zlobivé či ustrašené dítě?

Počet dětí ve třídách neustále roste a přibývá těch, se kterými není jednoduchá práce a vyžaduje individuální přístup, nové informace, radu odborníka a zejména pochopení Vás - pedagoga.

Seminář Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole Vás uvede do dané problematiky, nabídne spoustu příkladů a rad. Odborník na tuto problematiku – etoped PaedDr. Zdeněk Martínek. Vám vysvětlí možné příčiny určitého chování a přesto, že se často jedná o velmi vážná témata, povede seminář zábavnou formou. Pokud jste se dosud jeho semináře nezúčastnili, nepropásněte tuto příležitost. Mnoho desítek účastníků minulých seminářů hodnotilo tuto akci velmi pozitivně. Seminář je vhodný pro pedagogy MŠ a nižších ročníků ZŠ (ŠD) i pro rodiče dětí.

Termíny:

SCRAPBOOKING - výtvarná technika, záliba, vášeň, relaxace či od každého kousek?

Ukázka scrapbookinguV posledních dvou letech se v nabídce naší agentury objevil seminář Scrapbooking. Toto slůvko je pro mnohé z Vás stále tajemstvím, takže se ho pokusím krátce vysvětlit.

Scrapbooking (Scrapbook)pochází z angličtiny a je to spojení dvou slov scrap – útržek, book – kniha. Originálně se jedná o vytváření deníků, zápisníků z cest, alb z fotografií, obrázků, vlastních obrazů. apod. Jeho počátek sahá až do 15. stol. (Anglie). V současné době zahrnuje výrobu a zdobení mnoha dalších věcí – přáníček, záložek, dárkových taštiček a obálek, šperkovnic apod. Pro výrobu přání se již zavedl název Cardmaking a pro ostatní scrapové tvoření pojem Scrap Art.

V našich kurzech se účastníci seznamují s novým způsobem práce s papírem a také s řadou nových speciálních pomůcek, materiálů, výtvarných potřeb, výtvarných technik apod.