ZL/1 Hospitace ředitelky MŠ

Akreditace MŠMT

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Obsah:
1. Hospitace jako součást systému evaluace v mateřské škole.
2. Etapy hospitace.
3. Volba kritérií pro hospitaci, její plánování.
4. Rozhovor s učitelkou jako zásadní etapa hospitace.
5. Záznam hospitace.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, vysokoškolská pedagožka, bývalá ředitelka MŠ, autorka mnoha odborných publikací pro MŠ)

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 29. 04. 2021 (09:30)
Konec semináře 29. 04. 2021 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 27. 11. 2020
Uzávěrka přihlášek 19. 04. 2021
Cena pro jednotlivce 1.349 Kč
Místo konání Zlín, Střední zdravotnická škola, Broučkova 372

Umístění na mapě