ZL/2 Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ

Akreditace MŠMT

Obsah:
1. Hodnotící zpráva jako východisko pro inovaci ŠVP
2. Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV
3. Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP
4. Propojenost s třídním vzdělávacím programem
5. Provázanost vlastního hodnocení s plánováním

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 21. 10. 2020 (09:00)
Konec semináře 21. 10. 2020 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 20. 08. 2020
Uzávěrka přihlášek 20. 10. 2020
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 15. 10. 2020 15:54)
Místo konání Zlín, Střední zdravotnická škola, Broučkova 372

Umístění na mapě