ZL/3 Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte

Akreditace MŠMT

Seminář je určen pro předškolní pedagogy.

Seminář je zaměřen na rozvoj diagnostických dovedností učitelů mateřských škol souladu s úpravami, které přinesl inovovaný RVP PV (2016). Objevuje se v něm nová terminologie, která hovoří o pedagogické diagnostice jako o východisku pro vzdělávání, ale stává se také součástí autoevaluace školy. V povinnostech učitele MŠ se nově objevuje požadavek na konzultaci s rodiči nad portfoliem dítěte. Záznamový arch, který bude na semináři představen, vznikl v rámci mezinárodního projektu „Good strat to school“ a měl by učitelům MŠ pomoci efektivněji vyhodnocovat rozvoj kompetencí.
Podrobný přehled témat výuky:

1. Hodnocení výsledků vzdělávání jako součást autoevaluace školy – požadavky RVP PV (1 hod)
2. Systém autoevaluace mateřské školy – prostředky a cíle autoevaluace, zpracování v ŠVP (1 hod)
3. Pedagogická diagnostika – diagnostické metody, diagnostické chyby, zásady diagnostické činnosti (1 hod)
4. Dostupné diagnostické nástroje – metodika VÚP, Oregonská metoda, nástroj RoK (1 hod),
5. Záznamový arch PREDICT (Syslová, Kratochvílová, 2016) – vznik nástroje, jeho použití, písemná i elektronická verze (1,5 hod)
6. Portfolio dítěte – diagnostické portfolio (Kratochvílová, 2014), jeho využití pro plánování a komunikaci s rodiči, výuková videa (Syslová, Chaloupková, 2015) (1,5 hod)
7. Proces autoevaluace a diagnostikování - využití získaných informací k podpoře rozvoje dítěte, jak plánovat na základě získaných informací individuální rozvoj dítěte (1 hod)

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je rozvinout diagnostické dovednosti učitelů MŠ, zejména pro sledování rozvoje kompetencí s využitím ověřeného diagnostického nástroje PREDICT. Současně by měl podpořit rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (zkušená lekttorka zejména pro oblast předškolního vzdělávání, spoluautorka odborných publikací

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 20. 02. 2020 (09:00)
Konec semináře 20. 01. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 13. 01. 2020
Uzávěrka přihlášek 11. 02. 2020
Cena pro jednotlivce 1.199 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 17. 02. 2020 00:00)
Místo konání Zlín, Střední zdravotnická škola, Broučkova 372
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě