ZL/2 Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ

ZRUŠENO

Obsah:
1. Hodnotící zpráva jako východisko pro inovaci ŠVP
2. Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV
3. Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP
4. Propojenost s třídním vzdělávacím programem
5. Provázanost vlastního hodnocení s plánováním

Lektorka: PaedDr. Lenka Burtdíková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 14. 11. 2018 (09:00)
Konec semináře 14. 11. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 07. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.099 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč(od 09. 11. 2018)
Místo konání Zlín, Střední zdravotnická škola, Broučkova 372
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě