ZL/3 Právní poradna pro vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol


Akreditace MŠMT

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Seminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

K diskusnímu fóru jsou připravena následující témata:
• aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství,
• obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, platnost pracovněprávních úkonů a další),
• pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
• systém hodnocení zaměstnanců,
• překážky v práci,
• pracovní řád,
• aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů),
• aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení mateřské, základní nebo speciální školy.

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec semináře:
Z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Z.č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 09. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 09. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 08. 11. 2018 (23:00)
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 06. 11. 2018 00:00)
Místo konání Zlín, Střední zdravotnická škola, Broučkova 372
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě