UL/2 Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ

Akreditace MŠMT

Obsah:
1. Hodnotící zpráva jako východisko pro inovaci ŠVP
2. Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV
3. Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP
4. Propojenost s třídním vzdělávacím programem
5. Provázanost vlastního hodnocení s plánováním

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 16. 06. 2020 (09:00)
Konec semináře 16. 06. 2020 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 26. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek 12. 06. 2020
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 11. 06. 2020 15:54)
Místo konání Ústí nad Labem, DDM Velká hradební 19,
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě