UL/2 Ochrana osobních údajů ve školství - GDPR

ZRUŠENO

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
1. Co je GDPR? (zásady, definice)
2. Co přináší nového v oblasti školství
3. Rozsah zpracování, účely zpracování ve školství
4. Co je potřeba udělat, postupy ve školách
5. Adaptační zákon, stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (poukázání na dynamický vývoj)
6. Diskuze

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec kurzu:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
Z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 19. 10. 2018 (09:00)
Konec semináře 19. 10. 2018 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 11. 10. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 16. 10. 2018 00:00)
Místo konání Ústí nad Labem, DDM Velká hradební 19,
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě