PR/2 Zápisy do MŠ a ZŠ v r. 2020

Akreditace Č.j.: MSMT - 15476/2018-1-540

Vzdělávací cíl: Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků ke vzdělávání včetně všech legislativních změn, které se tohoto tématu týkají.


Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Obsah semináře:
• základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),
• prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí a žáků,
• stanovení kritérií přijetí,
• podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
• účastníci řízení a jejich zastoupení,
• založení správního spisu a jeho vedení,
• tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,
• náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
• evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
• oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ a ZŠ,
• odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
• odvolací řízení, autoremedura,
• ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
• nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
• aktuality k datu konání semináře.

Upozornění: cena semináře platí při přihlášení nejpozději 20. 1. 2020. Od 21. 1. 2020 je cena o 50,- Kč vyšší (poplatek za pozdní přihlášení). 

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 29. 01. 2020 (09:30)
Konec semináře 29. 01. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 18. 11. 2019 (12:30)
Uzávěrka přihlášek 27. 01. 2020 (22:00)
Cena pro jednotlivce 1.499CZK
Pokuta za zpoždění 50CZK (od 23. 01. 2020 00:00)
Místo konání Praha, SČMVD, Václavské nám. 21 (vchod z Jindřišské ul., stanice metra Můstek)
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě