PR/5 Role pohádky v psychickém vývoji dítěte

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“
Bruno Bettelheim

Podrobně seznamuje s komplexním významem klasických pohádek pro vývoj dítěte a představuje jeho jednotlivé role:

Terapeutická role – pohádky odpovídají na úzkostná traumata, která mohou děti prožívat, přinášejí útěchu, naději, důvěru ve šťastný konec. Ukazují, že boj proti krutým životním nesnázím neodmyslitelně patří k lidské existenci.

Sebepoznávací role – pohádka předává dítěti intuitivní a podvědomé porozumění jeho vlastní povaze.

Role v pochopení světa – pohádka vnáší řád a strukturu do chaotického vnitřního obrazu světa a pomáhá porozumět zákonitostem, které jsou na racionální úrovni nesrozumitelné.

Na kurzu se mimo jiné účastníci dovědí, proč je v pořádku, jsou – li pohádky někdy kruté či děsivé.

Na příkladu rozboru vybrané známé pohádky jsou teoretické principy ilustrovány. Pohádky k výběru – Sněhurka, Červená Karkulka, Zlatovláska, Jeníček a Mařenka.

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 08. 04. 2019 (09:30)
Konec semináře 08. 04. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 11. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek 08. 04. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Místo konání Praha, nám. W. Churchilla 2, Praha - Žižkov
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě