PR/2 Zápisy do MŠ a ZŠ v r. 2019

Akreditace MŠMT

Vzdělávací cíl: Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků ke vzdělávání včetně všech legislativních změn, které se tohoto tématu týkají.


Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Obsah semináře:
• základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),
• prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí a žáků,
• stanovení kritérií přijetí,
• podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
• účastníci řízení a jejich zastoupení,
• založení správního spisu a jeho vedení,
• tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,
• náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
• evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
• oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ a ZŠ,
• odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
• odvolací řízení, autoremedura,
• ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
• nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
• aktuality k datu konání semináře.

Upozornění: cena semináře platí při přihlášení nejpozději 14. 1. Od 15. 1. 2019 je cena 1 400,- Kč (poplatek za pozdní přihlášení). 

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 18. 01. 2019 (09:30)
Konec semináře 18. 01. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 15. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 16. 01. 2019 (22:00)
Cena pro jednotlivce 1.350CZK
Pokuta za zpoždění 50CZK (od 15. 01. 2019 00:00)
Místo konání Praha, Obchodní akademie, Jablonského 3, 170 00 Praha 7
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě