PR/7 Odměňování pracovníků ve školství

Obsah semináře:
Základní pojmy odměňování ve školství,
Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství,
Aplikace zákoníku práce,
- základní principy odměňování,
- vnitřní platový předpis,
- platové výměry,
Aplikace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- problematika zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů,
- stupnice platových tarifů,
- mimotarifní složky platu.
Aplikace nařízení vlády, č. 222/2010 Sb., o katalogu prací zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- porovnání pracovní náplně zaměstnance s katalogem prací.
Aplikace zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v oblasti odměňování,
- změny v uznávání odborné kvalifikace u pedagogických pracovníků,
- odměňování přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah,
- odměňování pedagogů v souvislosti s dalším vzděláváním a kariérním růstem.
Aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování.
Diskuse a řešení konkrétních problémů účastníků semináře.
Pracovní materiál, který účastníci obdrží na semináři:
- přehled platných právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství se stručnými poznámkami,
- společný právní výklad MŠMT a ČMOS PŠ k nadúvazkům,
- pracovní pomůcky pro aplikaci právních předpisů při odměňování.

Lektor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 06. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 06. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 05. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
Místo konání
Praha, SČMVD, Václavské nám. 21 (vchod z Jindřišské ul., stanice metra Můstek)
Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika
Praha, SČMVD, Václavské nám. 21 (vchod z Jindřišské ul., stanice metra Můstek)
1.350 Kč 19

Umístění na mapě