OV/3 Aktuální změny v právních předpisech

AKREDITACE MŚMT

Legislativní rámec řízení škol a školských zařízení se postupně mění, a to zejména v závislosti na novelách školského zákona a zákoníku práce a prováděcích předpisů k těmto zákonům přijatých v průběhu roku 2020. Proto přicházíme se seminářem, který je kombinací výkladu pracovněprávních a platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi. Zároveň se Vám pan lektor pokusí zodpovědět i otázky, vyplývající ze současné „covidové“ situace (z hlediska platné legislativy).

Stranou zájmu na semináři nezůstanou ani další aktuální změny předpisů, které ovlivňují řízení škol a školských zařízení. Kromě toho nabídne tento seminář další prostor k řešení aktuálních otázek, jež vznikají každodenně při aplikaci školské legislativy v praxi.

Obsah semináře:

 • • aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství,
  • obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, platnost pracovněprávních úkonů a další),
  • pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • systém hodnocení zaměstnanců,
  • překážky v práci,
  • pracovní řád,
  • aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů),
  • aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení školy a ŠZ


Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec semináře:

Z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Z.č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

LEKTOR: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 13. 05. 2021 (09:30)
Konec semináře 13. 05. 2021 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 30. 11. 2020
Uzávěrka přihlášek 04. 05. 2021
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 08. 05. 2021 10:26)
Místo konání Ostrava, SANIT s.r.o., ul. 28. října 165, Ostrava - Mariánské Hory (naproti hotelu Harmony, nedaleko KÚ)
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě