OV/2 Kooperace a efektivní komunikace (šablony pro MŠ)

ZRUŠENO Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU

Akreditace Č. j. MSMT - 27981/2019-1-851  ze dne 7. 11. 2019

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Obsah semináře:

Jak komunikovat s dětmi, rodiči, kolegy a to i v náročných nebo emotivně vypjatých situacích.

Vyjednávací schopnosti:
(rozdíly mezi komunikací a vyjednáváním, formy vyjednávání, první dojem, zásady vyjednávání, využití neverbálních signálů, metody efektivního vyjednávání, zvládání námitek a konfliktů)

Rozvíjení kooperace se všemi zaangažovanými skupinami (kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků, rodiče, veřejnost, zřizovatel, kontrolní orgány, neziskové organizace, organizace pro DVPP).

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 21. 04. 2020 (09:30)
Konec semináře 21. 04. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019
Uzávěrka přihlášek 14. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 17. 04. 2020 11:14)
Místo konání Ostrava, SANIT s.r.o., ul. 28. října 165, Ostrava - Mariánské Hory (naproti hotelu Harmony, nedaleko KÚ)
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě