OV/1 Přijímací řízení (zápisy) do škol v r. 2020

Časové rozvržení semináře je přibližné, může být změněno v souvislosti s organizací semináře.

Pro MŠ a ZŠ bude začátek v 9:00 h, pro střední a vyšší odborné školy cca v 11:30 h (viz organizace)!! Každý má nárok se zúčastnit celého programu. Seminář byl oproti akreditaci prodloužen cca o 1 hodinu.
Pokud bude přihlášeno příliš málo zájemců z některé základní skupiny (ZŠ+MŠ nebo SŠ + VOŠ), seminář se uspořádá pouze pro jednu skupinu v původní délce 6 vyučovacích hodin.

Organizace:

9:00 – cca 11:00 h – část zaměřená na zápisy do MŠ a ZŠ

cca 11:00 – 11:30 h – přestávka

11:30 – 13:00 h – společná část pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

13:00 – 13:15 h - přestávka

13:15 – cca 15:00 h - část zaměřená na přijímací řízení do SŠ a VOŠ

Obsah semináře:

• základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),
• prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů,
• stanovení kritérií přijetí,
• podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
• účastníci řízení a jejich zastoupení,
• založení správního spisu a jeho vedení,
• tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,
• náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
• evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
• oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
• odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
• odvolací řízení, autoremedura,
• ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
• nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
• aktuality k datu konání semináře.

Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)

Uvedená cena platí pouze při přihlášení do 27. 1.  2020. Od 28. 1. 2020 se cena zvyšuje na 1 500,- Kč.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 04. 02. 2020 (09:00)
Konec semináře 04. 02. 2020 (15:00)
Datum záčatku přihlášení 18. 11. 2019 (12:30)
Uzávěrka přihlášek 03. 02. 2020 (14:00)
Cena pro jednotlivce 1.450 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 28. 01. 2020 00:00)
Místo konání Ostrava, SANIT s.r.o., ul. 28. října 165, Ostrava - Mariánské Hory (naproti hotelu Harmony, nedaleko KÚ)
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.