OL/4 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

ZRUŠENO - NABÍZÍME WEBINÁŘ

Akreditace Č.j. MSMT - 15476/2018-1-540 ze dne 9 .8. 2018

Obsah:
Cílem semináře je teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD – LMD – příčiny vzniku. Dále práce s modelem Pesoterapie – základní sociální potřeby dítěte – potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení výše uvedených potřeb u dětí se objevují agresivní projevy.
Seminář je rovněž zaměřen na praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.
Blok „ Práce s rodičem agresivního dítěte.“
 
 Lektor  PaedDr. Zdeněk Martínek je odborník v dané problematice, etoped, Pracovník PPP a vysoce hodnocený lektor. Je autorem odborných článků a publikace Agrese a agresivita u dětí a mládeže. Vystupoval v rozhlase a v televizi.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 26. 04. 2021 (09:00)
Konec semináře 26. 04. 2021 (15:45)
Datum záčatku přihlášení 03. 12. 2020
Uzávěrka přihlášek 20. 04. 2021
Cena pro jednotlivce 1.520 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 21. 04. 2021 00:00)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79

Umístění na mapě