OL/5 Jak se chovat a co dělat dle etikety ve školství

Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.
V současném pojetí se jedná o komplex pravidel a zvyklostí upravující společenské chování a chování v pracovním styku.
Etiketa je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v každém prostředí odlišná.

  1. I. blok
  • držení těla a gesta
  • oblečení a účes
  • pozdravy a gesta při setkání a loučení
  1. II. blok
  • chování při jídle, specifika školní jídelny
  • chování vůči osobám druhého pohlaví
  • řeč a rozhovor
  • znalostní test V. Špačka
diskuze – zkušenosti z praxe účastníků

Lektorka: PaedDr. Lenka Burdíková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 05. 05. 2021 (09:30)
Konec semináře 05. 05. 2021 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 03. 12. 2020
Uzávěrka přihlášek 30. 04. 2021
Cena pro jednotlivce 1.199 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 30. 04. 2021 19:27)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě