OL/7 Právní poradna pro vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol

TERMÍN PŘESUNUT Z 5. 5. 2020 

Akreditace MŠMT

Vzdělávací akce, na jejímž obsahu se můžete sami podílet zasláním návrhů témat, která Vás zajímají, dotazů, na které chcete odpověď apod.
Seminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

K diskusnímu fóru jsou připravena následující témata:
• aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství,
• obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, platnost pracovněprávních úkonů a další),
• pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
• systém hodnocení zaměstnanců,
• překážky v práci,
• pracovní řád,
• aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů),
• aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení mateřské, základní nebo speciální školy.

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec semináře:
Z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Z.č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta je odborníkem na školskou legislativu a na pracovně právní vztahy zejména v oblasti školství. Jeho semináře získávají kladná hodnocení od účastníků seminářů.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 17. 09. 2020 (09:30)
Konec semináře 17. 09. 2020 (14:30)
Uzávěrka přihlášek 16. 09. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 13. 09. 2021 09:52)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě