OL/13 Role pohádky v psychickém vývoji dítěte

Akreditace MŠMT

„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“

Bruno Bettelheim

Podrobně seznamuje s komplexním významem klasických pohádek pro vývoj dítěte a představuje jeho jednotlivé role:

Terapeutická role – pohádky odpovídají na úzkostná traumata, která mohou děti prožívat, přinášejí útěchu, naději, důvěru ve šťastný konec. Ukazují, že boj proti krutým životním nesnázím neodmyslitelně patří k lidské existenci.

Sebepoznávací role – pohádka předává dítěti intuitivní a podvědomé porozumění jeho vlastní povaze.

Role v pochopení světa – pohádka vnáší řád a strukturu do chaotického vnitřního obrazu světa a pomáhá porozumět zákonitostem, které jsou na racionální úrovni nesrozumitelné.

Na kurzu se mimo jiné účastníci dovědí, proč je v pořádku, jsou – li pohádky někdy kruté či děsivé.

Na příkladu rozboru vybrané známé pohádky jsou teoretické principy ilustrovány. .

Lektorka: Mgr. Šárka Nešporová

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 07. 10. 2019 (09:30)
Konec semináře 07. 10. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 12. 08. 2019
Uzávěrka přihlášek 06. 10. 2019
Cena pro jednotlivce 999 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 19. 03. 2020 00:00)
Místo konání Olomouc, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Mariánská 4
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě