OL/2 Vybrané problémy z aplikace správních předpisů ve školství

ZRUŠENO

Akreditace MŠMT č. j. MSMT - 14452/2017-1-660

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikací vybraných právních přepisů v praxi škol a školských zařízení.

Obsah semináře, příklady témat:

 Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících – nejčastěji diskutované pasáže, odpovědi na otázky z této oblasti, případně novinky a změny.
 Změny v prováděcích předpisech ke školskému zákonu, výklad některých vybraných částí vyhlášek.
 Pracovně právní předpisy, jejich aplikace v praxi škol, případné změny.
 Odpovědnost školy za škody způsobené žákům, odpovědnost žáků za škody způsobené ve škole.
 Autorskoprávní ochrana v podmínkách vzdělávání.
 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho aplikace ve školství.
 Diskuse a řešení aktuálních problémů při řízení školy a školského zařízení na základě došlých dotazů

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 05. 06. 2019 (09:30)
Konec semináře 05. 06. 2019 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 29. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek 30. 05. 2019
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 30. 05. 2019 00:00)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě